0.25+ 2 سال پیش

بزرگترین مشکل جامعه علمی کشور


این نظرسنجی شامل 1 سوال می باشد.
655 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.
1 - به نظر شما بزرگترین مشکل جامعه دانشگاهی چیست؟


اینجا محدودیت در نگارش هست. در دانشنامه سؤال خود را درج نمایید.


5

سلام - عدم حضور و إیفای نقش مؤثر أساتید برجسته، در پرورش و نگرش عقلایی بین آحاد مردم. - عدم ورود مؤثر جامعه‌ی علمی دانشگاهی در مشکلات کشور (مثلا إقتصاد و صنعت و مسآئل فرهنگی و إجتماعی)، ألبته به شرطی که "مدیران سفارشی" جایی برای آنان باز کنند. (إدامه در کامنت بعدی)


6

- پویا نبودن دانشگاه‌ها و اینکه در برابر جامعه‌ی جهانی إبتکار عمل ندارند. به قول استاد گلشنی (استاد إخراجی دانشگاه شریف)؛ دانشگاه‌های ایران کارخانه‌ی تولید مقالات برای ژورنالهای خارجی شده است که به هیچوجه ملاک ارزشیابی علمی نمی‌باشد. (إدامه در کامنت بعدی)


6

- متمرکز نبودن و یکنواخت نبودن و هماهنگ نبودن برنامه‌های علمی دانشگاه‌ها. به اینکه مثلا یک اتاق فکر عالی جهت تدوین برنامه و افق علمی کشور وجود ندارد. - تزریق یأس و ناامیدی در بین دانشجویان جهت مهاجرت. (إدامه در کامنت بعدی)


6

- عدم إیجاد رابطه‌ی معنوی و پدرانه بین استاد و شاگرد (که این مهم با فرهنگ ایرانی إسلامی کشورمان بسیار سازگار و مفید فایده است). (إدامه در کامنت بعدی)


6

- عدم إعتنای متقابل به علوم إنسانی (به میزانی که برای علوم دیگر می‌شود) و ناگفته پیداست که علوم إنسانی نقشی بی‌بدیل در فرهنگ و تمدن سازی دارد. بنابر فرمایش مقام رهبری؛ فرهنگ همانند هوایی است که إنسان در آن تنفس می‌کند.


5

ممنون آقای نوروزی از وقتی که گذاشتید من نمیونستم محدودیت نوشتن داره این بخش


2

اینکه دانشجو مقاله بنویسد و مجبور باشد اسم استاد راهنما و مشاور خود را هم در آن قید کند، و از همه بدتر اینکه استاد راهنما را به عنوان نویسنده مسوول معرفی کند.


6

عدم تطابق دروس و علوم با نیازهای کشور


4

بی اهمیتی به علوم انسانی مانند اقتصاد و مدیریت و جامعه شناسی و...


4

گرفتن دانشجو بیش از حد! شخصا معتقدم در تمام دانشگاه ها بجز دانشگاهای دولتی (البته نه همه آنها) باید بسته شود. این همه دانشجو میخواهیم چکار؟


1

علم و سوادآموزی مطلوب ذاتی است... هرچه بیشتر بهتر... فرهنگ غنی، شعور و آگاهی بیشتر را مسلما همراه دارد... مهارت در زندگی را همراه دارد... حتا اگر به إشتغال منتهی نگردد... دانشجو و متعلّم (به معنای واقعی کلمه) با نگاه به خود، از وجود خود و آنچه که اندوخته است لذت می‌برد.


3

عدم کنترل تعداد دانشگاه و عدم وجود و یا اجرای واحدهای عملی در رشته های مختلف


1

مشکل اصلی تربیت تحصیل کرده های بی سواد!


3

عدم شایسته سالاری و استفاده ی ناکافی از نیروهای جوان و متخصص و همچنین کمیت گرایی پژوهشی بدون توجه به اهمیت تخصص و تجربه


3