Loading...

زندگی به من یاد داده برای داشتن آرامش و آسایش امروز را با خدا قدم بر دارم و فردا را به او بسپارم

زندگى در صدف خويش گهر ساختن است در دل شعله فرو رفتن و نگداختن است مذهب زنده دلان خواب پريشانى نيست از همين خاك، جهان دگرى ساختن است

در زندگی بایستی این ده مهارت را ضمن یادگیری به اجرا در آورید مهارت‌های های زندگی ۱- مهارت خودآگاهی ۲- مهارت همدلی ۳- مهارت روابط بین فردی ۴- مهارت ارتباط موثر ۵- مهارت مقابله با استرس ۶- مهارت مدیریت هیجان ۷- مهارت حل مسئله ۸- مهارتت تصمیم گیری ۹- مهارت تفکر خلاق ۱۰- مهارت تفکر نقادانه

ذات قالب جامعه ايراني

آیا ما ايراني ها از موفقیت و پیشرفت همدیگر نسبت به ديگر مردم جهان خوشنود و خرسند مي شويم ؟

ثبت اختراع

وارن بافت می گوید: " تمامی اولویت هایتان را فهرست کنید. سه تای اول را نگه دارید. بقیه را دور بریزید. بخش بزرگی از اتلاف انرژی ما ناشی از عدم تمرکز بر اولویت هاست. "

امام علی(ع): انسان بلند مرتبه چون به فهم و دانايى رسد، متواضع مى شود. #تواضع