سيد مهدي ساداتي نوش آبادي
مدرس زبانشناسی همگانی
دانشگاه پیام نور
امتیاز : 139.25

Don't forget to tell yourself positive things daily! You must love yourself internally to glow externally.


3 0
4 روز پیش
0

کتاب جدید David Adger با نام Language Unlimited‌ از طریق تارنمای ذیل قابل دریافت است. https://b-ok.org/book/5259716/0c1d7a. در این کتاب ایشان به نقش نحو زبان در ایجاد امکان تفکر بی نهایت در انسان برای ایجاد مفاهیم می پردازد.


3 0
1 هفته پیش
0

سلام. راجع به نحوه اخذ تخفیف از فروشگاه افق کوروش لطفا اطلاع رسانی کنید


4 0
1 هفته پیش
0

جهت دسترسی به آخرین استخدام های اعلام شده توسط برنامه عمران سازمان ملل متحد به آدرس اینترنتی ذیل وارد شوید: https://jobs.undp.org/cj_view_jobs.cfm


1 2
3 هفته پیش
0

جهت آگاهی از استخدام سازمان ملل متحد به آدرس اینترنتی ذیل وارد شوید: https://careers.un.org/lbw/Home.aspx


2 2
3 هفته پیش
0