امیرعلی فرمانی
کارشناسی ارشد مهندسی مواد-خوردگی‌وحفاظ‌ت‌ازمواد
دانشگاه صنعتی سهند
امتیاز : 49.75

ما شیاطین وجود خود رو از دست نمیدیم فقط یاد میگیرم بالاتر از اونها زندگی کنیم


2 0
1 ماه پیش
1

روز خودمون مبارک


9 0
1 ماه پیش
0

معیاری از کیفیت باشید. برخی افراد به محیطی که در آن، انجام بهترین کارها انتظار می رود، عادت ندارند و مناسب نیستند.


3 0
1 ماه پیش
0

امام صادق علیه السّلام فرمودند: هر اهل فنی برای موفقیت در کسب و کار خود (که کارش بگیرد) به سه مطلب نیازمند است: 1- تخصص و باهوشی در فن و حرفه مورد نظر. 2- امین باشد و در کار و مال مردم، امانت و درستی را حفظ کند. 3- با کارفرما و صاحب کار، خوش‌برخورد و خوش‌قلب باشد.


9 0
2 ماه پیش
0

وقتی یک کشور رشد خواهد کرد که مهارت استفاده از علم را هم داشته باشد. تولید علم به تنهایی سودی ندارد.


6 0
2 ماه پیش
1

از شهید چمران سئوال کردند آقای دکتر تقوا بالاتر است یا تخصص؟ شهید چمران فرمودند تقوا بالاتر است! ولی اگر کسی تخصص کاری را نداشته باشد و منصبی را قبول کند قطعاً انسان "بی تقوایی" است!


13 0
2 ماه پیش
0