کارشناسی ارشد
تاریخ علم - نجوم در جهان اسلام
دانشگاه تهران

- لاإله‌إلاألله یعنی إطاعت خدا، نه دیگران ... - إنشآءألله یعنی اگر خدا بخواهد، نه دیگران ... - ماشآءألله یعنی آنچه خدا بخواهد، نه دیگران ... - لاحول‌ولاقوةإلابألله یعنی همه‌کاره خداست، نه دیگران ... - أستغفرألله یعنی خدا فقط می‌تواند ببخشد، نه دیگران ... - معبودا پاک و منزهی تو ...

موقعیت شغلی دکتری و فوق دکتری، شورش‌های إجتماعی در صدر إسلام، دانشگاه هامبورگ، آلمان.

قرآن کریم - کل جهان برای بشر است (خلق لکم ما فی ألأرض جمیعا) - کل جهان در إختیار بشر است (سخّر لکم ما فی ألسموات و ما فی ألأرض) - بشر برای بندگی خداست (ما خلقت ألجنّ و ألإنس إلا لیعبدونی) - بندگی برای رسیدن به تقوا است (أعبدوا ربّکم لعلّکم تتقون) - تقوا، مسیر خوشبختی است (إتقوا ألله لعلّکم تفلحون)

پانزده موقعیت شغلی پژوهشی، حوزه‌ی علوم إنسانی، کنسرسیوم ماری‌کوری، إتحادیه‌ی اروپا.

... پول محترم است پس دارنده‌اش نیز محترم است. به علاوه پول، إنسان را از هچل حقه‌بازی نجات می‌دهد و چنین فرض می‌شود که او صدیق و صمیمی است ... پول، خیانت را به وفاداری، نفرت را به عشق، رذالت را به فضیلت، بنده را به أرباب و یاوه را به عقل بدل می‌کند ... #کارل_مارکس

موقعیت شغلی فوق دکتری، امپراطوری‌های إسلامی رومی، دانشگاه هامبورگ، آلمان.

چون حقیقت أمر چنانکه هست جز در قلبِ جلا یافته، (فارغ از نقوش و حُجُبِ فنونِ إصطلاحات و رسومِ صناعات)، تجلّی نمی‌کند، به یک معنا مفاد "علم، بزرگترین حجاب خداوند است"، معلوم می‌گردد ... #علامه_حسن_زاده

موقعیت شغلی دکتری، تاریخ خاورمیانه، مؤسسه‌ی فدرال زوریخ، سوییس.

موقعیت شغلی پژوهشی، سیاست در خاورمیانه، دانشگاه اسلو، نروژ.