کارشناسی ارشد
تاریخ علم - نجوم در جهان اسلام
دانشگاه تهران

هدیه‌ی وزارت علوم برای دانشگاهیان دانشگاهیان گرامی می‌توانند برای دریافت بسته‌ی ۶۰ گیگابایتی اینترنت آموزش مجازی به سایت https://ictgifts.ir مراجعه کنند. این روش جایگزین رایگان‌سازی سایت دانشگاه‌ها شده است.

قرآن کریم حجاب - أولین دستور خداوند: به این میوه نزدیک نشوید (لاتقربا هذه ألشجرة) - عریانی و بی‌حجابی ظلم است (فتکونا من ألظالمین) - نتیجه‌ی عریانی: خروج از نعمت و بهشت است (إهبطوا منها) - أولین دستور خداوند به همه: مواظب باشید شیطان لباستان را نگیرد (ینزع لباسهما) بی‌حجابی و نعمت یک جا جمع نمی‌شود

ای تو آغاز تو انجام تو بالا تو فرود ... ای سراینده‌ی هستی، سر هر سطر و سرود، بازگردان به سخن، دیگر بار، آن شکوه ازلی، شادی و زیبایی را، داد و دانایی را ... #شفیعی_کدکنی قرآن کریم و هو ألاولُ و ألآخرُ و ألظاهرُ و ألباطنُ. صِبغة أللهِ و مَن أحسنُ مِن أللهِ صبغةً. و مَن نُعَمّره نُنَکّسه فی ألخَلق ..

قرآن کریم همواره در "زندگی" و "پس از مرگ خودتان"، به والدین خود نیکی کنید. (15 بار)

"ما کمبود برق نداریم، مشکل مصرف مردمه" ... - مدرسه تعطیل، دانشگاه تعطیل، مراکز خدماتی رفاهی تا 8 شب، إدارات نیمه تعطیل ... #نشتی_برق

بورس تحصیلی تبادل دانشجو إتحادیه‌ی اروپا، (اراسموس پلاس) همه‌ی رشته‌ها، 4 دانشگاه اسپانیا.

قرآن کریم من شما را نصیحت می‌کنم (2 بار): - حق همسر را داده و آزارش ندهید. - هرگز به بانوان تهمت نزنید.

قرآن کریم من شما را دستور می‌دهم (2 بار): - أمانت را به صاحبش برگردانید. - عادل و نیکوکار باشید و به نزدیکان خود بخشش داشته و از منکر پرهیز کنید.

رسول أکرم صلّی ألله علیه و آله و سلّم: 9 چیز از مسلمانان برداشته شده است و تکلیف و بازخواستی ندارند: - حسادت، - خطا کردن، - فال بد زدن، - مجبور کردن، - فراموش کردن، - آنچه را که نمی‌دانند، - آنچه را که إضطرار است، - آنچه را که توانایی ندارند، - و وسوسه‌ی فکری در آفرینش.