Loading...
کارشناسی ارشد
تاریخ علم - نجوم در جهان اسلام
دانشگاه تهران

دستنویس کردن متن تایپی

سلام خدمت دوستان ... تعدادی متن نوشتاری (حدود 200 جلسه درسی) به صورت تایپ شده وجود دارد که می‌خواهم به صورت دستنویس و خوش‌خط آماده گردد (از تایپ به دستنویس) ... متن دروس در سایت مشخصی (لینک زیر) وجود دارد ... جزییات انجام کار در خصوصی هماهنگ خواهد شد ... برای شروع لطفا چند خط از درس مربوطه در لینک پیوست را روی کاغذ نوشته و عکس گرفته و بفرستید ... هزینه‌ی کاغذ مصرفی و إرسال پستی تقبل می‌شود، لذا پیشنهاد قیمت خود را بر مبنای دستنویس کردن هر جلسه‌ی درسی بفرمایید ... متشکرم. https://lessons.ahmadabedi.com/lesson/%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%ab%d9%87-%d9%82%d8%b6%d8%a7-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-1

نگارش تایپ نویسنده
بودجه پیشنهادی کارفرما : 1,000,000 تومان زمان انجام پروژه : 60 روز

قرآن کریم - در زمین سیر کنید. - سیروا فی ألأرض. مقام معظم رهبری: در عهد إمام حسین(علیه ألسلام) کار به جایی رسید که نواده‌ی مقتولین جنگ بدر تکیه بر جای پیغمبر زده و سر جگرگوشه‌ی همان پیغمبر را در مقابل خود نهاد و با چوب به لب و دندانش زده و أشعاری را خواند ... (إدامه در پی‌نوشت)

إمام جواد علیه‌ألسلام؛ مؤمن به سه چیز نیاز دارد؛ - توفیق داشتن از جانب خداوند بر انجام کار خیر. - مراقبت و حساب‌کشی از رفتار خودش. - قبول راهنمایی و نصیحت دیگران.

در رابطه با فایل اکسل ...

سلام دوست من ... مشکل و سؤال من به شرح زیر است؛ تعدادی إسم هست که در ستونی از اکسل وارد شده و تعدادی نام‌خانوادگی نیز هست که در ستون کنارش وارد شده ... در هنگام نگارش و ورود این أسامی، إنتهای بعضی از این أسامی به إشتباه "اسپیس" خورده است (یک یا دوبار) و این باعث شده است که پس از "مرج" کردن نام و نام‌خانوادگی، بین آنها فاصله‌ی غیرمتعارف و غیراستاندارد مشاهده می‌شود (أحمد رضا محمودی زاده أحمد رضا محمودی زاده) ... چطور می‌توان این "اسپیس‌"های إضافی را حذف نمود و یا باید برای آن برنامه نوشت؟ ... (إمکان دستی انجام دادن نیست، زیرا تعدادشان بسیار زیاد است) متشکرم ...

اکسل نرم افزار
بودجه پیشنهادی کارفرما : 50,000 تومان زمان انجام پروژه : 1 روز

إمام خمینی(ره): برداشت أهل معرفت از عید با برداشت دیگران بسیار متفاوت است ... امیدواریم که به پیروی از أولیای خدا، به جلوه‌ای از آن جلوه‌ها برسیم و ذره‌ای از معارف در قلب ما واقع شود ... همان طور که جوانان ما تحول پیدا کردند و راه صد ساله را در یک شب پیمودند، این تحول نصیب همه‌ی ملت بشود.

قرآن کریم - به آثار رحمت خدا بنگر که چگونه زمین مرده را پس از مرگش زنده می‌کند. در حقیقت اوست که مرده را زنده کند و اوست که بر هر چیزی تواناست. - فأنظُر إلی آثارِ رحمةِ أللهِ کیفَ یُحیِ ألأرضَ بعدَ مَوتِها إنَّ ذلک لَمُحیِ ألمَوتی و هو عَلی کُلِّ شَیءٍ قَدیرٌ.

حضرت مهدی عجل ألله تعالی فرجه: - همانطور که ستارگان أسباب أمنیت أهالی آسمان هستند، من سبب أمنیت أهالی زمین هستم. - إنّی أمانٌ لِأهلِ ألأرضِ کَما أنَّ ألنُّجومَ أمانٌ لِأهلِ ألسَمآءِ.

قرآن کریم - هنگام مرگ از خدا مهلت می‌خواهیم تا برگشته و کار خوب انجام دهیم، إمکانش نیست ... قدر لحظات عمر را بدانیم. (عطف به مقدمه‌ی امروز دوره‌ی ChatGPT و تفهیم 25% ثانیه) - ربّ إرجعونی لَعلّی أعمَلُ صالحا فیما ترَکتُ، کلّا. - خدایا بازم‌گردان تا کار خوبی را که ترک کردم، انجام دهم ... هرگز.

بازهم غرور ... بازهم شکوه ... بازگشت به دوران اوج برگزاری دوره‌های آموزشی سازمان جان، دوره‌ی امروز بی‌نظیر بود. کاربردی، توانمندساز، غنی ... تبریک ... تولد مجدد سازمان را از نو و نزدیک شاهد بودیم و در آغوش گرفتیم. ماشآءألله. با دست پر و یافتن دوستان جدید و خوب به منزل برگشتیم. در کل شادروان شدیم :))

قرآن کریم إنسان نیاز به نور و بصیرت در تمام کارهایش در زندگی دارد؛ - بیان إمام نور است: (کلامُکُم نورٌ). - قرآن نور است: (نورٌ و کتابٌ مبینٌ). - خدا نور است: (أللهُ نورُ ألسماواتِ و ألأرضِ). - إیمان نور است: (للذینَ آمَنوا ... نَقتَبِس مِن نورِکم).