کارشناسی ارشد
تاریخ علم - نجوم در جهان اسلام
دانشگاه تهران
Image

قرآن کریم چهار چیز است که باعث می‌شود دریای رحمت خداوند به جوش و خروش درآید؛ - توجه به قرآن. - دوری از گناه. - إستغفار. - نماز.

Image

قرآن کریم سَنُریهِم آیاتِنا فی ألآفاقِ و فی أنفُسِهِم... - بهارِ عموم، آیات آفاق است... - و بهارِ خصوص، آیات أنفس... - بهار عموم، چشم عبرت است برای گل دیدن... - بهار خصوص، دیده‌ی فکرت است برای دل دیدن... منسوب به سهروردی

Image

کار بسیار زیبایست که دیس لایک حذف شده... هر چه می‌بینیم زیباییست... منتها بعضی زیبا و بعضی زیباتر...

Image

إمام علی علیه ألسلام: خداوند متعال 4 چیز را بین 4 چیز پنهان کرده است؛ - إجابتش را در بین دعاها. پس هیچ دعایی را کوچک نشمارید. - غضبش را در بین گناهان. پس هیچ گناهی را کوچک نشمارید. - رضایتش را در بین طاعات. پس هیچ طاعتی را کوچک نشمارید. - بندگانش خوبش را در بین مردمان. پس هیچ فردی را کوچک نشمارید.

Image

خیلی دلتون برا این دکتر پرستارایی که شب و روز توی بیمارستانا هستن نسوزه... أولا وظیفشونه... دوما حقوق می‌گیرن... سوما إضافه‌کاری می‌گیرن... چهارما پاداش و مزایا می‌گیرن... پنجما بهشون وعده‌ی إستخدام دادن... ... خیلی ذهنتون رو درگیرشون نکنید، اینا مزدشونو می‌گیرن... #مدافعان_سلامت

Image

قرآن کریم خانواده‌ی خود را به نماز أمر کنید. (3 بار) - فرزندم نماز بخوان. (بُنَیَّ أقِم ألصلاةَ) - خانواده‌ات را از جهنم دور کن. (قو أهلیکُم مِن ألنارِ) - به خانواده‌ات بگو نماز بخوانند. (و أمُر أهلَکَ بألصلاةِ) چگونه؟؛ - با إستدلال و پند نیکو. (أدعُ إلی سبیلِ ربّکَ بألحکمةِ و ألموعظةِ ألحسنةِ).

Image

ای به فدای تو و جان و تنت... این أدبِ آمدن و رفتنت... روز شهادت قدمی پیش‌تر... وقت ولادت قدمی پشت سر... میلاد باب ألحوآئج، حضرت أباألفضل ألعباس بر همگان مبارک باد... به امید ریشه‌کنی این ویروس منحوس و شفای تمام مریضان... تقدیم به شما که بهترین هستید... https://digipostal.ir/meabas

Image

رسول أکرم(صلی ألله علیه و آله): قلب بر سه نوع است: - قلب دنیایی - قلب آخرتی - قلب خدایی - قلب دنیایی، ماداما در رنج و سختی است. - قلب آخرتی، به بهشت خداوند قطعا می‌رسد. - قلب خدایی، دنیا و آخرت و خداوند را یکجا دارد.

Image

قرآن کریم نشانه‌های عاقلان (أولوألألباب) (16 بار)؛ - خشوع در برابر خداوند - ملتزم به فرامین إلهی - بیم از سوء حساب - وفای به عهد إلهی - دفع شر با نیکی - أهل فکر و دلیل - آزاد اندیشی - دوراندیشی - برپایی نماز - پرهیزگاری - بصیرت - عبرت - إنفاق - صبر

Image

سایز فونت پستها خیلی بزرگ شده... طراحی جدید هست؟

Image

قرآن کریم - آنکه تلاشش فقط برای دنیا باشد، ما دنیا را به هر که إراده کنیم، خواهیم داد... - و آنکه تلاشش برای آخرت باشد، از دنیا و آخرت بهره‌مند خواهد شد... إمام علی علیه ألسلام: مراقب آخرتت باش، دنیا ذلیلانه نزدت خواهد آمد