Loading...
دکتری تخصصی
مهندسی متالورژی و مواد
دانشگاه آزاد اسلامی

شعور یک چیز کاملاً اکتسابی است و تو هیچ جایی آموزش خاصی راجع به اون داده نمیشه و خیلی ها ازش بی نصیب هستن. مدرک تحصیلی؛ جایگاه شغلی ، پول و خیلی چیزای دیگه با خودش شعور نمیاره خلاصه به بعضی ها باید گفت: یکم یواش تر برو تا شعورت بهت برسه

و اگر با دست هایم به آن حمله کنم، انگشتانم زخمی می شوند و هیچ اثری روی سنگ نمی گذارد. من این را نپرسیدم. پرسیدم بهترین شمشیرزن کیست؟ استاد پاسخ داد: بهترین شمشیرزن، به آن سنگ می ماند، بی آن که شمشیرش را از غلاف بیرون بکشد، نشان می دهد که هیچ کس نمی تواند بر او غلبه کند.

جنگجویی از استادش پرسید: بهترین شمشیرزن کیست؟ استادش پاسخ داد: به دشت کنار صومعه برو، سنگی آنجاست؛ به آن سنگ توهین کن. شاگرد گفت: اما چرا باید این کار را بکنم؟ سنگ پاسخ نمی دهد!! استاد گفت: خوب با شمشیرت به آن حمله کن. شاگرد پاسخ داد: این کار را هم نمی کنم. شمشیرم می شکند - ادامه پست بعدی

اگه تو زندگیت مجبور شدی فقیر باش ولی حقیر نباش آدمی بدون عزت، مرده ای بیش نیست