کارشناسی ارشد
مهندسی محیط زیست - الودگی خاک
دانشگاه تهران

حفاظت از محیط زیست

از نظر شما چه راهکارهایی میتواند در حفظ و حراست از محیط زیست موثر باشد؟!

لطفا راهکارهایی را مطرح کنید که عملی، دقیق و در کشورمان قابل اجرا باشد.

Asp .net

#شعر_شب صد نامه فرستادم و صد راه نشان دادم یا راه نمی دانی یا نامه نمی خوانی مولانا

#شعر_شب رنج فراق هست و امید وصال نیست این"هست و نیست"کاش که زیر و زبر شود فاضل نظری

به کجا چنین شتابان؟ گون از نسیم پرسید دل من گرفته زین جا هوس سفر نداری ز غبار این بیابان؟ همه آرزویم اما چه کنم که بسته پایم. به کجا چنین شتابان؟ به هر آن کجا که باشد به جز این سرا، سرایم سفرت به خیر اما تو و دوستی، خدا را چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی به شکوفه‌ها، به باران برسان سلام ما را

در این روزگار تلخ و لحظات سردرگمی، هموطنان نجیب سیستان و بلوچستانی ما چشم به راه کمکهای ما هستند. آنها را فراموش نکنیم ...

‏دوس داشتم به قبل از اتش سوزی پلاسکو بر میگشتیم و هیچ کدوم از این اتفاقات هم نمیوفتاد...

از دو چیز نترس که به دست خداست "روزی و مرگ" و به یک چیز هیچ وقت خیانت نکن "رفاقت" تا وقتی نگاه خدا به سوی توست از روی گرداندن دیگران غمگین مباش

شانس با تلاش ارتباط مستقیم دارد. هر چه قدر بیشتر تلاش کنید خوش شانس تر خواهید بود.

زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره تا گور و زندگی کردن حرکتی عمودی است از زمین تا آسمان . . .