کارشناسی ارشد
مهندسی‌ محیط‌ زیست‌ -موادزائد جامد
دانشگاه تهران
Image

در این روزگار تلخ و لحظات سردرگمی، هموطنان نجیب سیستان و بلوچستانی ما چشم به راه کمکهای ما هستند. آنها را فراموش نکنیم ...

Image

‏دوس داشتم به قبل از اتش سوزی پلاسکو بر میگشتیم و هیچ کدوم از این اتفاقات هم نمیوفتاد...

Image

از دو چیز نترس که به دست خداست "روزی و مرگ" و به یک چیز هیچ وقت خیانت نکن "رفاقت" تا وقتی نگاه خدا به سوی توست از روی گرداندن دیگران غمگین مباش

Image

با غم انگیزترین حالت تهران چه کنم ...

Image

شانس با تلاش ارتباط مستقیم دارد. هر چه قدر بیشتر تلاش کنید خوش شانس تر خواهید بود.

Image

زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره تا گور و زندگی کردن حرکتی عمودی است از زمین تا آسمان . . .

Image

‏مردم هیچ وقت ؛ بابت ضعفت ازت متنفر نیستن اونا به خاطر قدرت و توانایی هات ازت متنفرن! پس سعی کن قوی باشی و به نظر دیگران بی اهمیت...!!

Image

رنج دانستن دمار از جان ادم میکشد، خوش به حال بیخیالان جاهلان ،خوشباوران

Image

از غم خبری نبود اگر عشق نبود دل بود ولی چه سود اگر عشق نبود؟ بی رنگتر از نقطه ی موهومی بود این دایره ی کبود، اگر عشق نبود بی عشق دلم جز گرهی کور چه بود؟ دل چشم نمی گشود اگر عشق نبود از دست تو در این همه سرگردانی تکلیف دلم چه بود اگر عشق نبود؟ #قیصر_امین_پور

Image

‏درون هر انسانی که میشناسی، انسانی هست که نمیشناسی!

Image

‏دیدی تو بازی حباب صابون بچه‌ها کلی تلاش می‌کنن حبابا رو بگیرن و وقتی موفق می‌شن تهش هیچی نیست؟ زندگی هم همونه. برای اینکه خوش بگذره باید هدفت اون تلاشه باشه نه اون حبابا.