مهسا سلیمانزاده
کارشناسی شیمی کاربردی
دانشگاه مراغه
امتیاز : 98.25

خوش باش که هرکه راز داند داند که خوشی ،خوشی کشاند شیرین چو شکر تو باش شاکر شاکر هردم شکر ستاند #مولانا


1 0
5 ساعت پیش
3

در جهان هر چيز ، چيزي جذب کرد گرم گرمي را کشيد و ،، سرد ، سرد قسم باطل ، باطلان را مي کشند باقيان از باقيان هم سرخوشند ناريان مر ناريان را جاذب اند نوريان مر نوريان را طالب اند خوب ، خوبی را کند جذب این بدان طیبات و طیبین بر وی بخوان مولانا


6 0
4 روز پیش
3

با توجه به سیستم فعال کننده ی مشبک در مغز (RAS) مهم ترین موضوع در زندگی " توجه " است .چقدر حواسمون هست که به چیزهایی داریم توجه میکنیم؟ آیا آگاهانه مسیر توجه مون رو هدایت می کنیم؟ چقدر در طول روز روی خواسته هامون متمرکز هستیم؟ توجه قالب های مختلفی داره و تنها تفکر و نگاه کردن رو شامل نمیشه ..


12 0
1 هفته پیش
0

هنر کنترل احساست برای پیشرفت ضروریه


4 0
3 هفته پیش
1