کارشناسی ارشد
مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
Image

سلام همگی... چطور امتیازتون رو بالا میبرید دوستان؟ دیدم بعضی ها 800-900 امتیاز دارن!!

Image

بيش از75درصدوزن بدن انسان راآب تشكيل ميدهدونزديك به 70درصدسطح زمين ازآب پوشيده شده است اماتنها2درصدکل آبهاي زمين شيرين وقابل شرب است واين نشان ازاهمیت ويژه اين ماده اسرارآميزدارد.آنگونه كه پروردگاردرآيه 30 سوره انبياءفرموده است:وَجَعْلنَا ِمن الْماءكل شيٍءحي«يعني هرچيز زنده اى را از آب پديدآورديم

Image

دلا این عالم فانی به یک ارزن نمی ارزد به دنیا آمدن برزحمت رفتن نمی ارزد عروس حجله گر این چرخه دنیا را نیست در خاطر زحق مگذر که این شادی به این شیون نمی ارزد