کارشناسی ارشد
تاریخ علم - نجوم در جهان اسلام
دانشگاه تهران

قرآن کریم بهترین‌های خداوند: -دینش (أحسن دینا) -پاداشش (جزآء ألحسنی) -کتابش (أحسن ألحدیث) -رزقش (أحسن ألله له رزقا) -خلقتش (أحسن ألخالقين) -نامهایش (ألأسمآء ألحسنی) -وعده‌اش (وعد ألله ألحسنی) -قصه‌هایش (أحسن ألقصص) -صورتگریش (فأحسن صورکم) -رنگش (من أحسن من ألله صبغة) -حکمش (و من أحسن من ألله حکما)

منبری روضه‌ی إمام حسین(ع) را خواند ... مستمع، گریست ... مدعی؛ چرا خودش گریه نمی‌کند؟! منبری در آغوش مولا، خونین در خون خود ... مستمع، گریست ... مدعی، ندید ! ... #شهید_اصلانی #من_طلبه_هستم

قرآن کریم إنما ألمؤمنون ... (4 بار) مؤمنان کسانی هستند که: - پیامبر را تنها نمی‌گذارند. - بین یکدیگر را إصلاح می‌کنند. - با مال و جان در راه خدا جهاد می‌کنند. - خدا ترسند و با تلاوت قرآن إیمانشان زیاد می‌شود.

دعوت به همکاری در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای إسلامی از بین فارغ‌ألتحصیلان فوق‌لیسانس و دکتری و دانشجویان دکتری. https://rc.majlis.ir/fa/news/show/1681756

قرآن کریم أسباب افزایش روزی؛ - دعا - نماز - شکر - تلاش - إزدواج - إستغفار - فرزندآوری - قرض دادن - تقوا و ترک گناه - هزینه در راه خدا.

قرآن کریم دلایل معجزه بودن قرآن؛ - هیچکس مانند آن را نمی‌تواند بیاورد. (فأتوا بِسورةٍ مِن مِثلِه). - ما آن را نازل کردیم و خود نگاهبان آن هستیم. (إنّا نحن نزّلنا ألذکرَ و إنّا لهُ لحافظونَ). - اگر از طرف غیر خدا بود، قطعا در آن تناقض موجود بود. (و لو کان مِن عند غیر ألله لوجدوا فیه إختلافا کثیرا).

قرآن کریم أهمیت صبر؛ - صبور باشید. (25 بار) - با صبر و نماز از خدا کمک بگیرید. (2 بار) - پاداش بهشتیان به خاطر صبرشان است. (5 بار) - سخن فرشتگان به بهشتیان: درود بر شما به خاطر صبرتان. (2 بار) - إصبروا. - إستعینوا بألصبر و ألصلاة. - جزاهم بما صبروا. - سلام علیکم بما صبرتم.

قرآن کریم - رفتار عاقلانه و مؤمنانه؛ سلیمان پادشاه عالم، پس از پیروزی بر بلقیس فرمود: "این از لطف خدا بود" (هذا مِن فضلِ ربّی) - رفتار غیرعاقلانه و غیرمؤمنانه؛ قارون ثروتمند عالم، وقتی به او گفته شد که حق محرومان را بدهد، گفت؛ با دانش خود به دست آوردم و کسی حقی ندارد. (إنّما اوتیتُه علی علمٍ عندی)

قرآن کریم - دستورات خدا باعث حیات و زندگی است. - إستَجیبوا للهِ و للرسولِ إذا دَعاکُم لِما یُحییکُم. - خدا و پیامبر را هنگامی‌ که شما را دعوت می‌کنند به آنچه که حیات و زندگی شما در آن است، إجابت کنید.