کارشناسی ارشد
تاریخ علم - نجوم در جهان اسلام
دانشگاه تهران

قرآن کریم نیکو بگویید و آرام صحبت کنید و پاسخ درود را زیباتر بگویید. (قولوا لِلناسِ حُسنا - لاتَجهَروا بألقَولِ - فَحَیّوا بأحسَنِ منها)

قرآن کریم - من همانم که وقتی می‌ترسی به تو أمنیت می‌دهم ... - برگرد، مطمئن باش و برگرد، تا بار دیگر در کمال رضایت با هم باشیم ... - تا بار دیگر دوست داشتن همدیگر را تجربه کنیم ...

قرآن کریم - دعوت مهمانی دوست خود را قبول کنید ... مجلس مهمانی را طول ندهید و پس از صرف غذا خارج شوید. - إذا دُعیتُم فأدخُلوا فإذا طَعِمتُم فإنتَشِروا ...

قرآن کریم محبوب دلها شوید با: - بخشندگی (إنما ألصدقاتُ ... ألمؤلفةِ قلوبُهم) - أهمیت به نماز (لیقیموا ألصلاةَ فإجعَل أفئِدةً مِن ألناسِ تَهوی إلیهم) - بدی را با خوبی جواب دادن (إدفَع بألتی هی أحسنُ ... کأنّه ولیٌّ حمیمٌ) - إیمان و عمل صالح (ألذین آمنوا و عملوا ألصالحاتِ سَیَجعلُ لهم ألرحمنُ وُدّا)

قرآن کریم پنج گام موفقیت: - شروع از خود (عَلَیکُم أنفُسَکُم) - خداباوری (و هو عَلی کُلِّ شئٍ شَهیدٌ) - تلفیق علم، إیمان و عمل (لِمَ تَقولونَ مالاتَفعَلونَ) - خوش‌برخوردی (و لَو کُنتَ فَظّاً غَلیظَ ألقَلبِ لَإنفَضّوا مِن حَولِکَ) - إستقامت در مسیر هدف (فَإستَقِم كَما أمِرتَ)

قرآن کریم - تقوا آخرت را آباد می‌کند (فَإنَّ خَیرَ ألزادِ ألتَقوی). - تقوا دنیا را آباد می‌کند (و مَن یَتَّقِ أللهَ یَجعَل لَه مَخرَجاً). - گناه آخرت را خراب می‌کند (نَذَرُ ألظالِمینَ فیها جِثیّاً). - گناه دنیا را خراب می‌کند (فَأذاقَها أللهُ لِباسَ ألجوعِ و ألخَوفِ).

إمام سجاد علیه ألسلام: خدایا بر محمّد درود فرست ... کسی که أمانتدار تعالیم تو بوده است، گزیده‌ی آفریده‌گانت، منتخب بندگانت، پیشوای رحمت، معلم خوبی و کلید برکت ... کسی که جانش را برای تعلیم دین تو به خطر انداخت ... روز معلم مبارک باد.

قرآن کریم 14 آیه از آیات أمیرألمؤمنین در قرآن: - عالِم به تمام کتب - فضیلت شهادت - کمک نیازمندان - سبقت در دین - خاتَم بخشی - لیلة ألمبیت - إکمال دین - مجاهدت - خبر بزرگ - حبل ألله - عصمت - مباهله - ولایت - هادی

قرآن کریم حرف مردم و فکر مردم - از آنها نترسید، از من بترسید ... - از مردم نترسید، از من بترسید ... - بعضی‌ها از مردم می‌ترسند، همانطور که از خدا می‌ترسند، بلکه بیشتر ... - از مردم و حرفشون می‌ترسيدى، سزاوارتر است که از مخالفت أمر خدا بترسى ...

قرآن کریم آرزوهای پس از مرگ؛ - کاش خاک بودم. - کاش مؤمن بودم. - کاش برگردم و إنکار نکنم. - کاش هرگز مشرک نمی‌شدم. - کاش پیرو خدا و رسول بودم. - کاش با فلانی دوست نمی‌شدم. - کاش نامه‌ام را به من نمی‌دادند. - کاش برای حیاتم چیزی می‌فرستادم. - کاش با صالحان بودم و رستگار می‌شدم.