کارشناسی ارشد
تاریخ علم - نجوم در جهان اسلام
دانشگاه تهران

مرضیه حسینی؛ برای من، دختری با تحصیلات دکتری، شیعه و تنها در افغانستان، که تمام زندگی‌ام را برای ساختن و ماندن در این جغرافیای جنگ قمار کردم، دیگر هیچ امیدی نمانده ... هزارباره از صفر شروع کردن "توان" می‌خواهد. کاش یک‌بار هم ما شکوفه می‌دادیم، ما که این ‌همه هرس شدیم ...

قرآن کریم - رنج و اندوه و ترس و غم و نگرانی در وجود دوستداران خدا وجود ندارد. (14 بار) - شادی و نشاط را در عمل به قرآن بجویید. - ألا إنَّ أولیآءَ أللهِ لاخَوفٌ عَلَیهِم و لاهُم یَحزَنونَ. - ... فَبذلِکَ فَلیَفرَحوا.

قرآن کریم نماز، مأموریت همه‌ی پیامبران است: - عیسی(ع): ... و مرا تا زمانی که زنده باشم، توصیه به نماز کرده است. - إبراهیم(ع): خدایا من و فرزندانم را از نمازگزاران قرار ده و دعای من را بپذیر. - موسی(ع): ... ای موسی معبودی جز من نیست و نماز را برای یاد من بر پای دار.

قرآن کریم به من دستور داده شده است ... (اُمِرتُ...) 14 بار؛ - مؤمن باشم. - قرآن را تلاوت کنم. - أولین مسلمان باشم. - إستقامت داشته باشم. - خدای کعبه را عبادت کنم. - خدا را خالصانه عبادت کنم. - بین شما به عدالت رفتار کنم.

قرآن کریم 12 چیز با عظمت و بزرگ است (... عظیمٌ): - أخلاق پیامبر صلی ألله علیه و آله و سلم - شهادت إمام حسین علیه‌ألسلام - ولایت إمام علی علیه‌ألسلام - حکومت خداوند - پاداش خداوند - قدرت خداوند - زلزله‌ قیامت - روز قیامت - بهشت - جهنم - قرآن - شرک

قرآن کریم مراقب نمازهای خود باشید. (4 بار) إمام علی علیه‌ألسلام؛ موفقیتت در هر کاری، به میزان أهمیتت به نماز است.

قرآن کریم علی علیه‌ألسلام: آیه‌ای در قرآن کریم وجود دارد که از زمان نزول تا روز قیامت تنها یکبار به آن عمل شده است و آن هم توسط من بوده است ... (یا أیّها ألَذینَ آمَنوا إذا ناجَیتُمُ ألرَسولَ فَقَدِّموا بَینَ یَدَی نَجواکُم صَدَقَةً) ...

قرآن کریم 14 چیز را خداوند با برکت شمرده است: - سلام کردن هنگام ورود به منزل - سرزمین فلسطین (6 بار) - خود خداوند (8 بار) - قرآن کریم (3 بار) - حضرت إبراهیم - حضرت إسحاق - حضرت عیسی - إراده‌ی خداوند - درخت زیتون - دوری از گناه - إسم خداوند - شب قدر - باران - کعبه