کارشناسی ارشد
تاریخ علم - نجوم در جهان اسلام
دانشگاه تهران

قرآن کریم أسباب خوشبختی در دنیا و آخرت 10 چیز است: - متذکر نعمت خدا بودن - صبر در مشکلات - شراب نخوردن - توسل به خدا - ربا نخوردن - قمارنکردن - کار خیر - سجده - توبه - تقوا

رسول أکرم(ص): هرکس به کاری که متخصص آن نیست و دانشی در آن ندارد، وارد شده و إظهارنظر نماید، آنچه را که فاسد خواهد کرد بیش از آن است که إصلاح می‌کند ... مَن عَمِلَ عَلى غَيرِ عِلمٍ كانَ ما يُفسِدُ أكثَرَ مِمّا يُصلِحُ ...

قرآن کریم تِلکَ ألأیّامُ نُداوِلُها بَینَ ألناسِ ... این روزگار را بین مردم می‌گردانیم ...

إمام علی علیه‌ألسلام؛ حال مردم خوب نمی‌شود جز با إصلاح حاکمان، و حاکمان إصلاح نمی‌گردند جز با "پایداری مردم" ... فَلَیسَت تَصلُحُ ألرَعیَّةُ إلّا بِصَلَاحِ ألوُلاةِ و لاتَصلُحُ ألوُلاةُ إلّا بإستِقامَةِ ألرَّعیّةِ ...

قرآن کریم - "یَبسُطُ ألرِزقَ لِمَن یَشآءُ و یَقدِرُ" ، روزی دست خدا است، آنکه را بخواهد کم یا زیاد می‌دهد. (9 بار) - "مَن یَتَّقِ أللهَ یَجعَل لَه مَخرَجاً و یَرزُقهُ مِن حَیثُ لایَحتَسِبُ" ، تقوا و ترک گناه، دلیل افزایش روزی است.

موشي در مزرعه تله‌ای را ديد. به مرغ، گوسفند و گاو خبر داد. گفتند: مشکل توست، به ما ربطي ندارد. ماري در تله افتاد و زن مزرعه‌دار را گزيد. از مرغ برايش سوپ درست کردند. گوسفند را هنگام عيادت سر بريدند. و گاو را در مراسم ترحيم کشتند. موش از ديوار نگاه مي‌کرد و به مشکلي که به بقیه ربط نداشت فکر مي‌کرد.

قرآن کریم با سه دسته از زنان و مردان هرگز إزدواج نکنید؛ - کسانی که عفیف نیستند. (لایَنکِحُها إلّا زانٍ ... لایَنکِحُ إلّا زانیةً) - کسانی که خداپرست نیستند. (و لاتَنکِحوا ألمُشرکاتِ ... و لاتَنکِحوا ألمشرِکینَ) - کسانی که در پنهان دوست نامحرم دارند. (و لامُتَّخِذاتِ أخدانٍ ... و لامُتَّخذی أخدانٍ)

قرآن کریم - ألعاقِبَةُ لِلمُتَّقین ... (4 بار) - عاقبت بخیری تنها برای پرهیزکاران است ...