کارشناسی ارشد
تاریخ علم - نجوم در جهان اسلام
دانشگاه تهران

شهید در قرآن کریم: ✔️ - بهره‌مندی از رزق وپاداش خاص خدا. ۲ بار. ✔️ - بشارت می‌دهند به کسانیکه هنوز زنده‌اند. ✔️ - هیچ عمل آنان ضایع نمی‌گردد. ۲ بار ✔️ - إصلاح کارهایشان در هر دو دنیا. ✔️ - مشمول مغفرت خداوند. ۴ بار ✔️ - شادمان از مرگ خود. ۲ بار ✔️ - زنده بودن بعد از مرگشان. ✔️ - سکونت در جوار إلهی.

قرآن کریم فواید إستغفار ✔️ - ورود در بهشت ✔️ - بارش باران. ۲ بار ✔️ - تبدیل گناه به خیر. ✔️ - مانع از نزول عذاب. ✔️ - تقویت روحی إنسان. ✔️ - نعمت دنیایی تا پایان عمر. ✔️ - زیادی مال و فرزند تا پایان عمر. ۲ بار

قرآن کریم یازده چیز را خصوصا از من بخواه؛ ✔️ علم زیاد ✔️ منزل با برکت ✔️ آمرزش والدین ✔️ آمرزش گناهان ✔️ کار و جایگاه نیکو ✔️ حفظ از شر حسود ✔️ حفظ از شر شیطان ✔️ حفظ از شر زنان جادوگر ✔️ حفظ از شر وسوسه‌ی قلبی ✔️ داخل نشدن در طایفه‌ی گنه‌کاران ✔️ حفظ از شر شهوت برانگیخته شده

قرآن کریم هدایت شدگان چهار مشخصه دارند: - تکیه کردن به خدا. - تسلیم در برابر خداوند. - تسلیم در برابر سخن حق. - إبراز تواضع هنگام قرآئت قرآن.

خداوند متعال: بنده‌ام، مرا إطاعت کن تا تو را مانند خودم قرار دهم. عَبدی أطِعنی حَتّی أجعَلُکَ مِثلی...

کولبران خفته در برف رازید ولی نهفته در برف/ناگفته و ناشنفته در برف چون کوه، خموش و بار بر دوش/أسرار مگو نهفته در برف با روی کبود چون بنفشه/مانند گلی شکفته در برف هم گُرده‌ی خویش کرده خالی/هم گوهر خویش سُفته در برف ... رفتید و چو کبک سر به زیریم/ای کولبران خفته در برف افشین علآء.

إمام علی علیه‌ألسلام: مردم إصلاح نمی‌گردند، مگر اینکه حاکمان إصلاح گردند و حاکمان إصلاح نمی‌گردند مگر اینکه مردم إستقامت داشته باشند... فَلَیسَت تَصلُحُ ألرَّعيَّةُ إلّا بِصَلَاحِ ألوُلاةِ و لاتَصلُحُ ألوُلاةُ إلّا بِإستِقَامَةِ ألرَّعيَّةِ...

قرآن کریم و خداوند مرا هرجا که باشم پر برکت قرار داده است و تا زنده هستم مرا به نماز و زکات سفارش کرده است. و جَعَلَنی مُبارَكاً أَينَ ما كُنتُ و أَوصانی بِألصَّلَاةِ و ألزَّكاةِ ما دُمتُ حَيّاً. ✔️ میلاد حضرت مسیح بر همگان مبارک باد.

إطمینان مؤمنان به یکدیگر إمام صادق علیه ألسلام: کسی که گرفتن ضمانت محکم از دوستش از قول دوستش برایش مطمئنتر و مهمتر است، من از او بیزارم. مَن کانَ رَهنٌ عِندَهُ أوثَقُ مِن أخیهِ ألمَسلِم فَأنا مِنهُ بَریٌّ.

قرآن کریم - دو چیز باعث سقوط است؛ ضایع کردن نماز و پیروی از شهوات. خَلفٌ أضاعوا ألصَّلوةَ و إتَّبَعوا ألشَّهَواتَ فَسَوفَ یَلقَونَ غَیّاً. - دو چیز مانع عذاب است؛ وجود رسول أکرم(ص) و إستغفار ما. ماکانَ أللهُ لِیَعَذِّبَهُم و أنتَ فیهِم و ماکانَ أللهُ مُعَذِّبَهُم و هُم یَستَغفِرونَ.