کارشناسی ارشد
تاریخ علم - نجوم در جهان اسلام
دانشگاه تهران

قرآن کریم قلب سالم ... - فقط "قلب سالم" نجات‌دهنده‌ی إنسان در قیامت است. - قرآن، قلب إنسان را "سالم" می‌گرداند. (۴ بار) - گناه، قلب إنسان را "بیمار" می‌گرداند. - ... إلّا مَن أتَی أللهَ بِقَلبٍ سَلیمٍ ... - ... شِفآءٌ لِما فی ألصُدورِ ... - ... مَن کَسَبَ سَیئةً و أحاطَت بِه ...

بیماری و بلای جدید إمام رضا علیه‌ألسلام: هرآنچه بندگان گناه جدیدی مرتکب شوند که قبل از این آنرا انجام نمی‌دادند، خداوند بیماری‌هایی برای آنان إیجاد کند که قبل از آن نمی‌شناختند. کُلّما أحدَثَ ألعِبادُ مِن ألذُنوبِ مالَم‌تَکونوا یَعمَلونَ، أحدَثَ أللهُ لَهْم مِن ألبلآءِ مالم‌تَکونوا یَعرِفونَ.

ریشه‌ای‌ترین دستور قرآن کریم: - کُلوا مِن ألطِّیباتِ و إعمَلوا صالِحاٌ... - از روزی حلال بخورید تا بتوانید موفق به عمل صالح شوید...

إمام صادق علیه ألسلام: مؤمن همواره از سوی چهار نفر در آزار و رنج است: - همسایه‌ای که او را آزار دهد. - شیطانی که او را گمراه کند. - منافقی که إیراد از او گیرد. - مؤمنی که بر او حسد برد. و این آخری از همه دشوارتر است. زیرا به خاطر حسادتش تهمت زند، مردم هم از او که مؤمن است پذیرفته و گمراه می‌شوند.

قرآن کریم نماز نخواندن عاقلانه نیست. إِذا نادَيتُم إِلى ألصَلاةِ إتَّخَذوها هُزُواً و لَعِباً ذلِکَ بِأَنَّهُم لايَعقِلونَ... هنگامیکه ﺑﺮﺍی ﻧﻤﺎﺯ دعوت می‌کنید، ﺁنرﺍ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﻭ ﺑﺎﺯی ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ، ﺍﻳﻦ ﻛﺎرشان ﺑﻪ ﺍﻳﻦ دلیل ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺁﻧﺎﻥ عاقل نیستند...

قرآن کریم نیکوکاران، متقین و راست‌گویان پنج خصلت مشترک دارند؛ - صبر در سختی - وفای به عهد - نماز خواندن - إنفاق مالی - و إیمان و إیمان شامل پنج جزء است؛ - إیمان به خدا - إیمان به قیامت - إیمان به پیامبران - إیمان به فرشتگان - و إیمان به کتب آسمانی

قرآن کریم إستغفار از خدا (۱۲۴ بار). رسول أکرم صلّی ألله علیه و آله و سلم: خوشا به‌حال کسی که در روز قیامت، ذیل هر گناهش یک إستغفار باشد. (طوبى لِمَن وَجَدَ فی صَحیفَةِ عَمَلِه یَومَ ألقیامَةِ تَحتَ کُلِّ ذَنبٍ أستَغفِرُ أللَّهَ).

قام لها(به إحترامش ایستاد) قام إلیها( به إحترامش ایستاد و با آغوش باز به سویش رفت) "هرگاه" فاطمه(س) به نزد پدر(ص) می‌رفت، به او خوش‌آمد گفته و با آغوش باز به سویش رفته و دستش را گرفته و او را بوسیده و در جای خود می‌نشاندش. ...رَحَّبَ بها و قام إلیها فَأخَذَ بیَدِها فَقَبَّلَها و أجلِسها فی مجلسهِ.

قرآن کریم شش کار را نه تنها انجام ندهید، بلکه هرگز به آنها نزدیک نشوید: - قماربازی. - شراب خواری. - إرتباط نامشروع. - حرف و کار زشت علنی. - خوردن مال یتیم. (۲ بار) - نماز خواندن در حال مستی.

قرآن کریم در رسیدن به کمالات بین زن و مرد فرقی نیست. (۴ بار). هر زن یا مرد مؤمن که عمل صالح انجام دهد، نخواهم گذاشت عملش ضایع شود و قطعا بدی‌هایش را محو کرده و به حیاة طیبه زنده خواهیم داشت و پاداش او معادل بهترین عملی است که انجام داده‌ و ذره‌ای ستم نخواهد شد و بی‌حساب در بهشت متنعم خواهد بود...