کارشناسی ارشد
تاریخ علم - نجوم در جهان اسلام
دانشگاه تهران

قرآن کریم أثر عبادت... ...بر روح، لذت است. ...بر روان، آرامش است. ...بر جسم، سلامتی است. ...بر موقعیت فرد، شرافت است. ...بر أعمال، تقوا و ترک گناه است. ...بر إعتقادات، رسیدن به یقین است. ...بر دل، عشق به خدا و تنفر از گناه است. ...بر فکر، بلوغ عقلی و درخواست فرزند صالح و توفیق شکر و عمل صالح است.

بهار مؤمن، شب یلدا رسول أکرم صلّی ألله علیه و آله و سلم: ‌زمستان بهار مؤمن است، از شبهای طولانی‌اش برای عبادت و از روزهای کوتاهش برای روزه‌داری إستفاده می‌کند. ✔️ شب ‌یلدا‌ بر همه‌ی مؤمنان مبارک.

قرآن کریم ۳ چیز نجات‌دهنده است؛ - تقوا (نُنَجِّی ألَذینَ إتَّقَوا). - إیمان (نُنَجِّی ألَذینَ آمَنوا). - توبه (إنّی کُنتُ مِن ألظالِمینَ...و نَجَّیناهُ).

نحوه‌ی إجرای خسارت "تأخیر تأدیه".

  1. خسارت "تأخیر تأدیه" از چه زمانی و چگونه قابل محاسبه و وصول است؟ 

آیا کسی که در سررسید از رسیدن به حقش منع شده باشد (به اینکه مطالبه نکرده باشد)، می‌تواند إدعا کند؟ 

حقوق حقوق خصوصی تأخیر تأدیه خسارت

قرآن کریم ... درود بر شما ... خداوند متعال در قرآن کریم بر سه گروه درود فرستاده است؛ - رسول أکرم (إنَّ أللّهَ و ملآئکتَهُ یُصَلّونَ عَلی ألنَبیِّ). - صابران (ألصابِرینَ ... عَلَیهم صَلَواتٌ مِن رَبِّهِم). - مؤمنان (یُصَلّی عَلَیکُم ... ألمؤمِنین).

قرآن کریم سفارش به والدین. (۱۵ بار) - شاکر زحماتشان. ۲ بار - شاکر وجودشان. - بی‌إحترامی نکردن. - رفتار نیکو با ایشان. - یادکردن زحماتشان. - وصیت نیکو برایشان. - خاکساری در برابرشان. - گفتار کریمانه با ایشان. - إحسان کردن برایشان. ۴ بار - طلب آمرزش برایشان. ۲ بار

قرآن کریم؛ مسئولیت خانوادگی؛ - نه تنها خودت نماز بخوان، بلکه خانواده را هم أمر کن. (وأمُر أهلَکَ بألصَلاةِ). نه تنها خودت گناه نکن، بلکه خانواده را هم از گناه بازدار. (قو أنفُسَکُم و أهلیکُم ناراً). - چگونه؟ با دلایل و پند نیکو. (أدعُ إلی سَبیلِ رَبِّکَ بِألحِکمَةِ و ألمَوعِظَةِ ألحَسَنَة).

إشتباهات رایج؛ ❌ I have visited Niagara Falls last weekend. ✔️ I visited Niagara Falls last weekend. ❌ She’s married with a dentist. ✔️ She’s married to a dentist. ❌ She was boring in the class. ✔️ She was bored in the class. إدامه در کامنت...

قرآن کریم ۵ نشانه‌ی دوستان خدا؛ ✔️ آماده برای مرگ. (فَتَمَّنَوا ألمَوتَ... ) ✔️ دوری از گناه. (إِن أَولیآؤُهُ إِلّا ألمُتَّقون) ✔️ صبور بودن. (قالوا رَبُّنا أللهُ ثُمَّ إستَقاموا ... ) ✔️ مطیع رسول و إمام بودن. (تُحِبّونَ أللهَ...فإتّبِعونی) ✔️ نداشتن ترس و غم. (لاخَوفٌ عَلَیهم و لاهُم یَحزَنونَ)

إشتباهات رایج ⛔️Praise for her ✅Praise her تحسینش کنید ⛔️clap to him ✅clap him براش دست بزنید ⛔️applaud for him ✅applaud him تشویقش کنید ⛔️I respect for him ✅I respect him برایش إحترام قآئلم ⛔️Pray to him ✅Pray him براش دعا کنید ⛔️Greet for them ✅Greet them درود به آنها