کارشناسی ارشد
تاریخ علم - نجوم در جهان اسلام
دانشگاه تهران

قرآن کریم عوامل إزدیاد روزی؛ - دعا (أدعونی أستَجِب لَکُم) - شکر (و لَئن شَکَرتُم لَأزیدَنَّکُم) - تلاش (لَیسَ لِلإنسانِ إلّا ماسَعی) - تقوا (مَن یَتَّقِ أللهَ یَجعَل لَهُ مَخرَجاً) - إزدواج (أنکِحوا یُغنِهِمُ أللهُ مِن فَضلِه) - صدقه (و ما أنفَقتُم مِن شَئٍ فَهوَ یُخلِفُهُ)

قرآن کریم بدانید و آگاه باشید؛ پیروزی و کامروایی در هر چیزی در دنیا و آخرت فقط برای مؤمنانِ پرهیزگار است، هیچ ترس و اندوه‌ی برایشان نخواهد بود. این است رستگاری بزرگ. ألا إنّ أولیآءَ أللهِ لاخَوفٌ علیهِم و لاهُم یَحزَنونَ ألَذین َآمَنوا و کانوا یَتَّقونَ لَهُم ألبُشری فی ألحَیاةِ ألدُنیا و ألآخِرة.

قرآن کریم هرکس بخدا توکل کند، اورا کافیست(من یتوکل علی ألله فهوحسبه). موسی شیرخوار بود(أرضعیه). ازبیم فرعون اورا به نیل انداختند(فألقیه فی ألیم). درنهایت ضعف نجات یافت(إنارادّوه إلیک). فرعون إدعای خدایی کرد(أناربکم ألأعلی) باموسی همآوردی کرد(فأت به) درهمان نیل غرق شد(فأغرقناهم أجمعین)

قرآن کریم تو می‌میری و همگان نیز می‌میرند (إنک میت و إنهم لمیتون)... شب جمعه أموات به گرد خانه‌ی بستگان خود آمده و با صدای حزین و گریان می‌گویند؛ ای بستگان ما بر ما عطوفت کنید، با هر چیزی که می‌توانید، یاد ما باشید، دعا در حق ما را فراموش نکنید، بر ما رحم کنید، و بر غربت ما رحم کنید...

قرآن کریم روابط بین زن و مرد: - لامُتَّخِذی أخدانٍ (مردان نباید زنان را در پنهان به دوستی‌ گیرند). - لامُتَّخِذاتِ أخدانٍ (زنان نباید مردان را در پنهان به دوستی گیرند).

قرآن کریم گویا می‌خواهی خود را به کشتن دهی از شدت اندوه کسانیکه إیمان نمی‌آورند... اگر بخواهیم معجزه‌ای از آسمان برایشان نازل کرده تا خاضعانه گردن نهند... بگذارشان تا بخورند و کامرانی کنند و سرگرم آرزو باشند... بزودی خواهند فهمید... بسیار آرزو خواهند کرد که کاش تسلیم بودند...

إمام صادق علیه‌ألسلام: بزودی فتنه‌ای خواهید دید که نه پرچم هدایتی خواهید یافت و نه إمامی که هدایتتان کند... تنها کسانی نجات خواهند یافت که دعای غریق را بخوانند: يا أللّهُ، يا رَحمانُ، يا رَحيمُ، يَا مُقَلِّبَ‌ ألقُلوبِ‌، ثَبّت قَلبِي عَلى‌ دينِکَ...

بدرقه‌ی سلیمان شور قیامت است این، شرح و بیان ندارد/با چه زبان بگویم؟ عشق زبان ندارد. خواست دلم از این غم، شرح دهد به عالم/نامه خوش است أما، خامه توان ندارد. زنده تویی که رفتی، مرده منم که ماندم/من چه بگویم از تو؟ مرده که جان ندارد. افشین علآء

قرآن کریم خداوند متعال چهار کار را بر نفْس خود واجب فرموده: ✔️ - رحمت و مهربانی (کَتَبَ عَلی نَفسِهِ ألرَحمَةَ). ✔️ - مجازات ظالمین (نَذَرُ ألظالِمینَ فیها جِثیّا). ✔️ - قبولی توبه (إنّما ألتَوبَةُ عَلَی أللهِ) ۳ بار. ✔️ - نجات متقین (نُنَجِّی ألَذینَ إتَّقَوا).