دکتری تخصصی
حقوق خصوصی
دانشگاه تهران

آن که هلاک من همی‌خواهد و من سلامتش هـر چـه کـنـد ز شـاهـدی کـس نکند ملامتش کـاش کـه در قـیـامـتش بـار دگـر بـدیـدمـی کـانچـه گـنـاه او بـود مـن بکـشـم غرامـتش

صاف بى دُرد كس از سـاقى اين بزم نخورد گل بى خـار كـس از گلـبن اين باغ نـچـيد [ ديوان فروغى ]

به روز گذرکردن اندیشه کن پرستیدن دادگر پیشه کن به نیکی گرای و میازار کس ره رستگاری همین است و بس " فردوسى "

بارى كه ره دوست همان خانهء قبل است صد حيف كه اينگونه شما سوى حجازيد

ژورنال تحول آفرین (TJ) یک ژورنال اشتراکی یا ترکیبی است که متعهد شده است به طور کامل به OA منتقل شود - نویسندگان می توانند بین OA طلایی یا انتشار اشتراك ، براساس ترجیحات ، نیازهای تأمین كننده یا م institutionalسسات خود و در دسترس بودن بودجه APC ، انتخاب كنند.

آری؛ "بعضی ها، آنقدر به دیگران وفا دارند که به خود خیانت می کنند. " ! ( گارسیا مارکز )

افراد موفق‌ قبلا و در طول زندگی خود چندبار شکست خورده اند؛ تا زمين نخوريد، راه رفتن را نمى آموزيد.

ای معلّم ... ای آغاز بی پایان، ای وجود بی کران، تو را سپاس "روزت مبارک معلّم عزیزم"

خوشبختی یک نت موسیقی مجزا و منفک نیست، شادی دو نت موسیقی است که هریک به‌ سویِ دیگری پر می‌کشند. بدبختی زمانی است که صدای ناهنجاری به‌ گوش می‌رسد چون نت شما با نت طرف مقابل، هماهنگ نیست. بدترین نوع جدایی بین آدم‌ها، همین است، چیزِ دیگری نیست، تفاوت ضرباهنگ آن‌ها #کریستین_بوبن

نوروز رسيد و خرمى گشت پدبد در جسم جهان دميده شد روح جديد اى دوست مبارك به تو اين عيد سعيد هر روز تو فرخنده و مسعود چو عيد