دکتری تخصصی
حقوق خصوصی
دانشگاه تهران

ای کاش دلت از دل تنگم خبری داشت یا نالهء من در دل سنگت اثری داشت یا شام فراقت ز پی خود سحری داشت یا نرگس مخمور تو بر من نظری داشت

صعود به اورست ۱۳روز به طول می انجامد، اما سقوط از ان فقط : "۸ثانیه" ساختن روابط مدتها به طول می انجامد اما از بین بردن آن فقط در چند ثانیه! دیوید برنز

حضرت حسین بن علی می فرماید : اعلموا ان حوائج الناس من نعم الله علیکم فلا تملوا النعم فتتحول الی غیرکم . همانا حوایج مردم از نعمت های خداوند بر شماست بنا بر این از نعمت های الهی خسته نشوید که خداوند انرا از شما {سلب نموده}و به سوی دیگران بر می گرداند .

امشب از دولت مى دفع ملالى كرديم ابن هم از عمر، شبى بود كه حالى كرديم شهريارا غزلت خوانده غزالى زيبا بد نشد با غزلى صيد غزالى كرديم

قومی متفکرند اندر ره دین قومی به گمان فتاده در راه یقین می ترسم ازانکه بانگ اید روزی کای بی خبران راه نه ان است و نه این

چون سر برسند ابلهی چند گندی بزنند در رهی چند با جوش و خروش ابلهانه جویند ز هر گلی بهانه

یا رب بشکان دهان ابله برکن ز دهان زبان ابله ابله که شود دچار در بند وا می رهد از غم اش خردمند!

کسی که طعم زبان عسل نمی فهمد توهرچه هم بخوانی غزل ؛ نمی فهمد حکایتِ نرود میخ آهنی درسنگ مخوان که سنگ ضرب المثل نمی فهمد

نه دولت دنيا به ستم مى ارزد نه لذت هستى به الم مى ارزد نه هفت هزار ساله شادى جهان بر محنت هفت روز غم مى ارزد

چو ضحاک شد بر جهان شهریار بر او سالیان انجمن شد هزار نهان گشت آیین فرزانگان پراگنده شد نام دیوانگان هنر خوار شد، جادویی، ارجمند نهان راستی، آشکارا، گزند ندانست جز کژی آموختن جز از کشتن و غارت و سوختن