Loading...
دکتری تخصصی
حقوق خصوصی
دانشگاه تهران

چون سر برسند ابلهی چند گندی بزنند در رهی چند با جوش و خروش ابلهانه جویند ز هر گلی بهانه

یا رب بشکان دهان ابله برکن ز دهان زبان ابله ابله که شود دچار در بند وا می رهد از غم اش خردمند!

کسی که طعم زبان عسل نمی فهمد توهرچه هم بخوانی غزل ؛ نمی فهمد حکایتِ نرود میخ آهنی درسنگ مخوان که سنگ ضرب المثل نمی فهمد

نه دولت دنيا به ستم مى ارزد نه لذت هستى به الم مى ارزد نه هفت هزار ساله شادى جهان بر محنت هفت روز غم مى ارزد

چو ضحاک شد بر جهان شهریار بر او سالیان انجمن شد هزار نهان گشت آیین فرزانگان پراگنده شد نام دیوانگان هنر خوار شد، جادویی، ارجمند نهان راستی، آشکارا، گزند ندانست جز کژی آموختن جز از کشتن و غارت و سوختن

پیراهنی که آید از او بوی یوسفم ترسم برادران غیورش قبا کنند بگذر به کوی میکده تا زمره حضور اوقات خود ز بهر تو صرف دعا کنند پنهان ز حاسدان به خودم خوان که منعمان خیر نهان برای رضای خدا کنند حافظ دوام وصل میسر نمی‌شود شاهان کم التفات به حال گدا کنند

برای آشنایی با دانشگاه‌ها و انتخاب دانشگاه مناسب سایت مفید زير وجود دارد؛ وب سایت www.webometrics.info امکان دسترسی به لیست تمام دانشگاه های سراسر جهان و رتبه بندی آن ها را با درج آدرس سایت فراهم کرده است.

پر طاووس در اوراق مصاحف دیدم گفتم این منزلت از قدر تو می بینم بیش گفت خاموش که هر کس که جمالی دارد هر کجا پای نهد دست ندارندش پیش

چه خوش باشد آهنگ نرم حزین به گوش حریفان مست صبوح به از روی زیباست آواز خوش که آن حظ نفس است و این قوت روح

حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور