دکتری تخصصی
حقوق خصوصی
دانشگاه تهران
بلوغ روانی اولین گام کشتن معصومیته اما دیگه نمیتونی برگردی معصومیت مثل پوست چروکیده و مرده‌س معصومیت اشتباهی نیست ک بشه جبرانش کرد ضعیف بودن هم نیست معصومیت یعنی چیزی ک بهش اعتقادداری محکم با دستات بگیری گاهی اوقات ب تنهایی پا در تاریکی گذاشتن معصومیت رو پشت سر گذاشتنه هرکی ب نوعی معصومیتش رو میکشه
یا زیاد بخوانید، یا اصلا نخوانید! کسانی که چند کتاب محدود خوانده اند به متوهم ترین و خطرناک ترین انسان ها تبدیل میشوند، زیرا تعصب شدیدی روی دانش اندک خود دارند .
متاسفانه در شرایطی قرار داریم که شرافت از جامعه رخت بسته و این گناه برای مسببینش نابخشودنی خواهد بود و عذابی سخت در پیش دارن...
متاسفانه در شرایطی قرار داریم که شرافت از جامعه رخت بسته و این گناه برای مسببینش نابخشودنی خواهد بود و عذابی سخت در پیش دارن...
قرآن کریم 4 نشانه‌ی دوستان خدا؛ - هیچ ترس و ناراحتی ندارند. - پیرو آیین پیامبر هستند. - آمادگی مرگ دارند. - گناهکار نیستند.
قرآن کریم دو توصیه‌ی مهم: - فرزندآوری (به خاطر نگرانی إقتصادی مانع فرزندآوری نشوید، ما قبل از شما به آنها روزی می‌دهیم) ... - مصرف داخلی (هرگز خداوند إجازه نداده است که إقتصاد کافران بر مؤمنان مسلط گردد) ...
قرآن کریم دو توصیه‌ی مهم: - فرزندآوری (به خاطر نگرانی إقتصادی مانع فرزندآوری نشوید، ما قبل از شما به آنها روزی می‌دهیم) ... - مصرف داخلی (هرگز خداوند إجازه نداده است که إقتصاد کافران بر مؤمنان مسلط گردد) ...