Loading...
دکتری تخصصی
حقوق خصوصی
دانشگاه تهران

بیا تا جهان را به بد نسپريم به کوشش همه دستِ نیکی بریم نباشد همی نیک و بَد پایدار همان بِهْ که نیکی بُوَد یادگار

مرغ شب‌خوان که با دلم می‌خواند/رفت و این آشیانه خالی ماند/ هوشنگ ابتهاج

*بعضی آدمها در زندگی شما "نعمت" هستند و برخی "نصیحت"...!* *شما از «نعمت» محافظت کنید و از «نصیحت» #درس بگیرید.*

آيه 32 سوره حج : ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ترجمه: اين است (دستورات خداوند درباره ي حج ) و هر كس شعائر خدا را گرامي بدارد، پس اين از تقواي دل هاست .

‏«ما فاتَكَ لم يُخلق لكَ وما خُلِقَ لكَ لن يفوتكَ!» آنچه را از دست دادی برای تو آفریده نشده و آنچه برای تو آفریده شده است را هرگز از دست نخواهی داد...

گر به صد منزل فراق اُفتد ميان ما و دوست همچنانش در ميانِ جانِ شيرين منزلست "حافظ شيرين سخن"

گر در همه شهر یک سر نیشترست در پای کسی رود که درویش ترست با این همه راستی که میزان دارد میلش طرفی بود که آن بیشترست "كتاب مواعظ سعدى"

صبر یعنی .. با آرامش بپذیری که بعضی از چیزها با ترتیبی متفاوت از آنچه در ذهن توست اتفاق می افتد.

چون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد ما به امید غمت خاطر شادی طلبیم

خنک آن باد که باشد گذرش بر کویت روشن آن دیده که افتد نظرش بر رویت صید آن مرغ شوم کو گذرد بر بامت خاک آن باد شوم کو به من آرد بویت خواجوی کرمانی