مهنوش مصلایی
کارشناسی ارشد آموزش زبان فرانسه
دانشگاه تهران
امتیاز : 158

مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو یادم از کشته خویش آمد و هنگام درو گفتم ای بخت بخسپیدی و خورشید دمید گفت با اینهمه از سابقه نومید نشو


6 0
1 هفته پیش
0

See you every Time, every day


1 0
2 هفته پیش
0

سلام: آخر هفته خوب و خوشی را برایتان آرزومندم .


3 0
2 هفته پیش
0

وقتی برای اولین بار موجودات زنده ریزی زیر میکروسکوپ دیدند نمی دانستند تمام موجودات زنده با اینموجودات زنده میکروسکوپی یک منشأ مشترک دارند که نامش کروموزوم است در واقع کروموزوم یا همان DNA همان مولکول زندگی است . همه موجودات زنده با تعداد ژنهایی که بر روی این کروموزوم ها دارند مشخص میشوند .


1 0
2 هفته پیش
0

پای استدلالیان چوبین بود ، پای چوبین سخت بی تمکین بود : مولوی


0 1
2 هفته پیش
1

من فکر میکنم پس وجود دارم : دکارت


2 0
2 هفته پیش
0

کودک درون همیشه با ماست اما بسیاری از مواقع از آن اطلاعی نداریم


1 0
2 هفته پیش
0

Vous allez bien? mes amis


0 0
2 هفته پیش
0

لویی پاستور به نصف اکتشافاتش موقعی دست یافت که بر اثر سکته مغزی یک نیمکره مغزش از کار افتاده بود.


3 0
2 هفته پیش
0

یادگیری از طریق فضای مجازی به جای فضای حقیقی همواره و هر زمان


2 0
2 هفته پیش
0

آسایش دو گیتی معنای این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا


1 0
2 هفته پیش
0

امکان یادگیری زبان دوم در هر زمان و همه جا


2 0
2 هفته پیش
0