غلامرضا تیزفهم فرد
دکتری تخصصی مدیریت
دانشگاه آزاد اسلامی
امتیاز : 270.5

سلام ضمن تبریک روز دانشجو ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد از 16 آذر ماه در سایت سازمان سنجش شروع شده است.


7 1
6 روز پیش
0