25 آذر روز پژوهش را به همه شما پژوهشگران عزیز تبریک عرض می کنم.