5 ماه پیش
8 ماه پیش

سلام شما باید به موقع مدارک و مستندات را بصورت PDF آماده داشته باشید تا در سامانه در زمان مقرر بارگذاری فرمائید. داشتن اینترنت پرسرعت و ابزارهایی مانند میکروفون ، وب کم و... و ورود بموقع به سامانه لازمه کار است. ضمنا نمره مصاحبه حائز اهمیت است و در سال 1400 حدود 50 درصد نمره به مصاحبه ارتباط دارد: برای دکتری آموزشی- پژوهشی: 1- سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (20 نمره) 2- مصاحبه علمی و سنجش عملی (30 نمره) داشتن مدرک زبان معتبر مانند تافل و...- مقاله در نشریات معتبر- تالیف و ترجمه کتاب- توانایی به سوالات مصاحبه گران، کیفیت و کمیت پایان نامه و محل تحصیل دانشگاه های قبلی (کارشناسی و ارشد) و معدل و .... تعیین کننده است. آیتم های عمده عبارتند از: مقالات علمی- پژوهشی (داخلی و خارجی) مرتبط با رشته تحصیلی گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش‌‌های علمی و صنعتی ایران برگزیدگی در جشنواره‌های علمی معتبر گواهی ثبت اختراع بین المللی و داخلی مقالات علمی- ترویجی مرتبط با رشته تحصیلی و...

9 ماه پیش

طبق اصل 124 قانون اساسی "رئیس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد و معاون اول رئیس جمهور با موافقت وی اداره هیات وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونت ها را بر عهده دارد." بنابراین معاون رئیس جمهور بخشی از اختیارات ایشان را دارد( مانند معاون اجرایی- معاون علمی- معاون امور بانوان - معاون پارلمانی) ولی وزیر تنها در وزارتخانه خویش اختیار دارد. از طرف دیگر معاون اول رئیس جمهور جایگاه بالاتری در بین معاونین دارد. در واقع عالی ترین مقام در هیات دولت پس از رئیس جمهور است. اما از طرف رئیس جمهور منصوب می شوند و در برابر ایشان پاسخگو هستند ولی وزرا برای کسب جایگاه خود نیاز به کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی بوده و در مقابل این مجلس پاسخگو هستند. 

در اصل 137 قانون اساسی آمده است هریک از وزرا مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیات وزیران می رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست. همچنین براساس ماده 3 آئین نامه داخلی دولت اعضای صاحب رای دولت علاوه بر رئیس جمهور ، وزراء و معاون اول رئیس جمهور است.