16 آذر روز دانشجو بر تمام علم جویان و دانشجویان عزیز مبارک باد .

سلام ضمن تبریک روز دانشجو ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد از 16 آذر ماه در سایت سازمان سنجش شروع شده است.