ضمن تسلیت ایام محرم ، نتایج نهایی آزمون دکتری در سایت سازمان سنجش و سایت مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.

تبریک به دوستان پذیرفته شده. در شرایط فعلی اقتصادی به نظر شما آیا مناسب هست که در مقاطع بالاتر و دکتری ادامه بدیم؟


1