2 ماه پیش

لزوم خدا


این نظرسنجی شامل 12 سوال می باشد.
496 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.
1 - آیا وجود خداوند در زندگی لازم است؟
2 - اگر وجود خدا لازم است، آیا این خدا باید در نهایت صفات کمالی باشد؟
3 - آیا وجود خداوند برای جهان هستی (فارغ از زندگی بشری) لازم است؟
4 - آیا نظریه‌ی "جهان همچون ساعتی کوک شده بدون نیاز به مدیر به حرکت خود إدامه می‌دهد" قابل قبول است؟
5 - اگر وجود خداوند عالی و متعال لازم نیست آیا وجود مدیری ولو با حدأقل از صفات کمالی کافیست؟
6 - آیا أفعالی که از انسانها سرمی‌زند وابسته به رفتار آنان است و مجبور نیستند؟
7 - آیا حوادث و إتفاقاتی که انسانها می‌بینند (خوشایند و ناخوشایند)، معلول رفتار خودشان است؟
8 - اگر جهان دارای خداوند عالی و متعال (و یا مدیر کامل) باشد آیا می‌توان إتفاقات ناگوار را به او نسبت داد؟
9 - اگر إتفاقات ناگوار از ناحیه‌ی مدیر جهان باشد آیا واجد صفت ظلم نمی‌گردد؟
10 - اگر بروز إتفاقات ناگوار منسوب به خداوند نباشد آیا عامل دیگری (غیر از انسان) در بروز آن مؤثر است؟
11 - اگر بروز إتفاقات ناگوار منسوب به خداوند نباشد آیا إنسان در بروز آنها مؤثر است؟
12 - آیا إنسان به تنهایی می‌تواند از بروز إتفاقات ناگوار جلوگیری کند؟


من نمیدونم جواب چیه فقط میدونم الان که مشکلاتم زیادن با وجود اونهمه درس خوندن و قبول شدن تو یکی از بهترین دانشگاه ها . حالا هیچ کسی هیچ کارمناسبی ک جایگاه خوبی داره به من که دانشجو ارشدم نمیده
سهراب؛ من نمی‌دانم که چرا همه گویند که اسب حیوان نجیبی است و کبوتر زیباست؟ وچرادرقفس هیچ کسی کرکس نیست؟ گل شبدر چه کم ازلاله‌ی قرمزدارد؟ چشمهاراباید شست... ونخواهیم مگس ازسرانگشت طبیعت بپرد ونخواهیم پلنگ ازدر خلقت برود وبدانیم اگرکرم نبود، زندگی چیزی کم داشت واگر خنج نبود، لطمه می‌خورد به قانون درخت
اتفاقات ناگوار باعث نمیشه مدیر جهان صفت ظالم بگیره ، از نظر ما شاید ناگوار و ظلم باشه ولی به خودی خود ظلم نیست و اینکه دلیلش رو ما نمیدونیم نمیتونیم بگیم ظلم شده
بنظر من جواب بلی است چون ظلم جزو اتفاقات ناگوار به حساب میاید.
باسلام لطفآ در مورد سوال شماره ۹ راهنمایی و اعلام نظر گزینه درست عنایت بفرمائید