کارشناسی ارشد
مهندسی‌ کامپیوتر-فناوری اطلاعات
دانشگاه تبریز

پروردگارا آبروی مرا به توانگری نگهدار وشخصیت مرا با تنگدستی ازبین مبر که مبادا از خواران تو روزی واز آفریده های بدکردارت طلب مهربانی کنم. فرازی از سخنان گهربار امام علی (ع)

شهادت ششمین اختر تابناک آسمان امامت وولایت، رئیس مذهب تشیع،لسان الناطقین امام جعفر صادق(ع)برپیروان راستین وبر تمامی دوستانم تسلیت باد التماس دعا

باسلام در چنین شبی بهتر است همدیگر رو دعا کنیم. همچنانکه خداوند به موسی انر فرمود مرا با زبانی بخواه که گناه نکرده موسی عرض کرد که الهی من آن را ندارم فرمود. با زبان دیگران مرا بخواه! ملتمس دعاهای خیرتان هستم یاعلی

اعیاد شعبانیه بر وجود دوستان وهمراهان عزیز مبارک وعزیزباد با امید دوری بلا وشفای عاجل تمامی مریضان التماس دعا

احتکار اقلام بهداشتی در این اوضاع ننگ ترین رفتار انسانی و وحشی ترین حرکت آدمی وغیر قابل بخشش هست.بایدبیشتر بیاندیشیم چون تبادل جان آدمی با مادیات قابل قیاس نیست

رهرو آن نیست گهی تند وگهی کند رود رهرو آنست که آهسته وپیوسته رود.

آدمی را آدمیت لازم است بهشت را به بها میدن نه به بهانه پس انسانیت را به ارزش آدمیت میدن نه به نمایه!!!!!

نگذاشت که روی توافتدنظرما دیدی که چه ها کردبه ما چشم تر ما احوال دل سوخته کس سوخته داند ازشمع بپرسیدزسوزجگر ما. اللهم عجل لفریک الفرج

دردنیابهتر ومحبوبتر ازکلمه محبت وصداقت چیزدیگری وجودنداردوکمال انسان دراین دو کلمه اتمام میشود. سعدیامردنکونام نمیردهرگز. مرده آنست که نامش به نکوئی نبرند.