احمد صبحی یوسف اباد
کارشناسی ارشد مهندسی‌ کامپیوتر-فناوری اطلاعات
دانشگاه تبریز
امتیاز : 165.25

درهمه حال خدا راناظر در کارهای خود بدانید واز عقوبت ترسناک اعمال زشت بترسید.


5 3
1 هفته پیش
0

الیس الله بکاف عبده آیا خدا برای بندگانش کافی نیست؟!!!!!


4 0
1 ماه پیش
0

بهترین عمل نزد خداوند نیکی کردن به پدر ومادر خویش در وقت پیری است.


4 0
1 ماه پیش
0