Loading...
کارشناسی
زیست شناسی - سلولی و ملکولی
دانشگاه آزاد اسلامی

"الگوی زیبایی برای دیگران باش" سعی کن کسی که تو را می بیند، آرزو کند مثل تو باشد. از ایمان سخن نگو! بگذار از نوری که بر چهره داری، آن را احساس کند. از عقیده برایش نگو! بگذار با پایبندی تو آن را بپذیرد. . .

. . از عبادت برایش نگو! بگذار آن را جلوی چشمش ببیند. از اخلاق برایش نگو! بگذار آن را از طریق مشاهده ی تو بپذیرد. از تعهد برایش نگو! بگذار با دیدن تو، از حقیقت آن لذت ببرد. بگذار مردم با اعمال تو خوب بودن را بشناسند.

اگه زمستون نداشتیم، بهار دیگه برامون قشنگ نبود؛ اگه سختی نباشه، موفقیت دیگه لذت‌بخش نيست.

((برف )) را دوست دارم ... چون فقط با برف می توان آدمی ساخت که هم درونش سفید باشد و... هم بیرونش .

مهم‌ترین درسی که از پاییز می‌آموزیم، این است: «تغییر» می‌تواند زیبایی‌آفرین باشد ... @Academic_Library

زمين بهشت می‌شود روزی كه مردم بفهمند: هيچ چيز عيب نيست، جز قضاوت و مسخره كردن ديگران؛ هيچ چيز گناه نيست، جز ضایع کردن حق مردم؛ هيچ چيز ثواب نيست، جز خدمت به ديگران؛ هيچ‌كس اسطوره نيست، الا در مهربانى و انسانيت؛ هيچ چيز جاودانه نمی‌ماند، جز عشق؛ و هيچ چيز ماندگار نيست، جز خوبى ... #پائولو_کوئلیو

اگر می خواهید به موفقیت برسید باید به یک قانون احترام بگذارید: «هرگز به خودتان دروغ نگویید»

دانشگاه رفتن را با یاد گرفتن اشتباه نگیرید ، من‌ به هاروارد نرفته‌ام اما تمام کسانی که زیر دستم کار می‌کنند رفته‌اند! #ایلان_ماسک

همه ی افراد با استعداد هستند، اما اگر شما یک ماهی را بر اساس تواناییش در بالا رفتن از درخت بسنجید، آن ماهی تمام عمرش را بر این باور خواهد گذارند که یک بی دست و پای احمق است. آلبرت اینشتین