Loading...
کارشناسی ارشد
برنامه‌ریزی مدیریت وآموزش محیط زیست‌
دانشگاه تهران

در سراسر دنیا، در هر دقیقه یک میلیون بطری آب آشامیدنی تولید می‌شود و سالانه ۵۰۰ میلیارد کیسه‌ی پلاستیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. وظیفه ی ما چیست؟ تفکر! روز جهانی محیط زیست، امسال این فرصت را برای هریک از ما فراهم کرده است تا به شیوه‌های مختلف بتوانیم با آلودگی پلاستیک در سراسر دنیا مبارزه کنیم.

آیا تا به حال فکر این را کرده اید که نوعی عنکبوت روی صورت شما زندگی می‌کند؟ قبل از این که صورت خود را در جست وجوی آن بررسی کنید، باید بدانید که آن‌ها با چشم غیر مسلح قابل مشاهده نیستند. پروفسور تراتوین رابطه انسان با این موجودات میکروسکوپی را با مشاهده DNA آن‌ها مطالعه کرده است.

روبرت شلدریک زیست شناس مشهور در کتاب علم جدید حیات، حافظه وشعور انسان تنها در مغزش ذخیره نمی‌شود بلکه چیزی به نام “شعور جمعی” نیز وجود دارد. تمام موجوداتی که در یک رده وگونه خاص قرار دارند، توسط یک حوزه ی مورفوژنتیکی که بسیار شبیه یک حوزه مغناطیس است احاطه شده اند و به نحوی با یکدیگر در ارتباطند.

تنها بدان خدايي ايمان دارم كه رقص بداند. و چون ابليس‌ام را ديدم، او را جدّي و كامل و ژرف و باوقار يافتم. او جانِ سنگيني بود. از راهِ اوست كه همه‌چیز فرو می‌افتد. با خنده مي‌كُشند نه با خشم! خيز تا «جانِ سنگيني» را بكُشيم! #فردریش_نیچه از كتاب: #چنين_گفت_زرتشت

گالیله در نامه شان به کلیسا نوشته، مرا ببخشید ادعایم در مورد زمین ناشی از مستی بوده است. به نظر شما چرا چرخش زمین دور خورشید با دین منافات داشت؟/؟

ضرورت توجه خاص به محیط زیست برای کسانی که با جهان هولوگرافیک آشنایی دارند مساله ای بنیادی و بدیهی است . چرا این موضوع محیط زیست در کشور ما به حاشیه رانده شده است!

99/99 % فضا و محیطی که انسان دسترسی دارد فضای خالی است و ما عموما فکر میکنیم حداقل موجوداتی که قابل رویت یا لمس هستند فضای خالی کمتری دارند ولی هیچ فرقی نمیکند موجودات چه زنده وچه غیرزنده 99/99% وجودشان فضای خالیه فیزیک کوانتوم دنیای زیبای آگاهی و علم

نگاه محیط زیستی به توسعه در واقع نگاهی تضمین کننده برای پایداری توسعه و توسعه یافتگی است.