Loading...

دوستانی که شیمی خوانده اند یا فروش محصولات شیمی دارند،هر کدام از مواد زیر را دارند به بنده اطلاع بدهند. برای پایان نامه به این مواد نیاز دارم و خریدار هستم؛ * تریتون ایکس 100 (Triton X-100 CAS 9036-19-5) * رامنولیپید (Rhamnolipid CAS 4348-76-9) * بنزواپایرن (Benzo[a]pyrene CAS Number 50-32-8)