سلام. راجع به نحوه اخذ تخفیف از فروشگاه افق کوروش لطفا اطلاع رسانی کنید