مدرس
مدیریت
دانشگاه آزاد اسلامی
2 سال پیش

باسلام 

برای ثبت مقاله و پژوهش با استفاده از مقالات معتبر مانند  ISI  کافیست که مقاله شما را پذیرش و چاپ نمایند که البته مستلزم هزینه و بارعلمی بالاست . البته شرایطی مانند جدید بودن، مفید بودن، ابتکاری بودن و کاربردی بودن در پژوهش خیلی تاثیر دارد.

در خصوص ثبت اختراغ داخلی باید به سایت "مرکز مالکیت معنوی قوه قضاییه" به آدرس https://iripo.ssaa.ir/  واداره ثبت اختراعات مراجعه و آنرا پس از طی مراحل قانونی ثبت نمود ولی برای خارجی باید به دفاتر مجاز که گاها در ایران نیز نمایندگی دارند مراجعه نمائید.

ضمنا برای اعضای هیات علمی و دانشجویان به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم امکان پذیر است: از طریق دانشگاه ها و یا معاونت ریاست جمهوری و تکمیل فرم افشای اختراعات و ارسال به دفتر انتقال فناوری و تصویب در کمیته مالکیت فکری دانشگاه و یا ارسال مدارک و مراجعه مستقیم به کشور مورد نظر.