Loading...
کارشناسی ارشد
تاریخ علم - نجوم در جهان اسلام
دانشگاه تهران
سپاسگزار‌ خواهم‌ شد‌ از‌ طریق‌ لینک‌ زیر‌ به سوالات‌ پرسشنامه‌ پایان‌ نامه‌ من پاسخ‌ دهید‌ https://survey.porsline.ir/s/xZBOIkbj
فاطمه، فاطمه است ... خواستم بگویم؛ فاطمه دختر خدیجه است، دیدم فاطمه نیست ... فاطمه دختر محمد است، دیدم فاطمه نیست ... فاطمه همسر علی است، دیدم فاطمه نیست ... فاطمه مادر حسنین است، دیدم فاطمه نیست ... فاطمه مادر زینب است، دیدم فاطمه نیست ... این‌ها همه هست و این همه فاطمه نیست. فاطمه، فاطمه است ...
قرآن کریم روزی شما در زمین نیست، در آسمانها تقسیم می‌گردد، از آسمان بخواهید ... و فی ألسمآءِ رزقُکم و ما توعَدون ...
قرآن کریم خداوند 4 چیز را بر خود واجب کرده است؛ - "فراگیری" رحمتش. - روزی دادن به هر "جنبنده‌ای". - پذیرش توبه‌ی "خطاکاران" تا قبل از فهمیدن مرگ. - عبور دادن "تمام" خلایق از جهنم و باقی گذاردن ظالمان.
دوستان پیشنهاد آقای "علیرضا یونس‌زاده حقیقی" بسیار قابل توجه و فکر بکری در این سازمان هست ... (إدامه در پی‌نوشت) ...
من درجهت پیشبرداهداف علمی فرهنگی سازمان: توصیه کردم که سازمان برای پیشرفت اهداف علمی فرهنگی سازمان کادری برای مقاله نویسی بازکند. فرهیختگان ودوستان واساتیدگرامی توضیحات جامعی برای بازکردن یک کادربرای مقاله نویسی ارائه بفرمایند.
بإسمه تعالی ضمن عرض تشکر از جناب آقای دکتر شکیبی‌نژاد که پیوسته با رهنمودهای عالمانه و مشفقانه‌ی خود بر غنای این جمع و محیط علمی می‌افزایند، خدمت دوستان و أعضای محترم معروض می‌دارد؛ (إدامه در پی‌نوشت) ...