کارشناسی ارشد
تاریخ علم - نجوم در جهان اسلام
دانشگاه تهران
مردآنست که در کشاکش دهر سنگ زیرین آسیاب باشد!!!!

به نظر شما چه تدابیری می توانیم برای کاهش آمار طلاق بیاندیشیم؟

قلدری آکادمیک (Academic bullying) (رفتار غیرحرفه‌ای دانشگاهیان)؛ - بی‌أدبی - عصبانیت - بی‌توجهی - منزوی کردن - توهین زبانی - مسخره کردن - شرمنده کردن - إنتقاد در جمع - أحمق خواندن - تحقیر در جمع - بی‌لیاقت خواندن - به رخ کشیدن شکست - منع از تعامل با دیگران - عدم حفظ حریم شخصی إدامه در کامنت...
قلدری آکادمیک (Academic bullying) (رفتار غیرحرفه‌ای دانشگاهیان)؛ - بی‌أدبی - عصبانیت - بی‌توجهی - منزوی کردن - توهین زبانی - مسخره کردن - شرمنده کردن - إنتقاد در جمع - أحمق خواندن - تحقیر در جمع - بی‌لیاقت خواندن - به رخ کشیدن شکست - منع از تعامل با دیگران - عدم حفظ حریم شخصی إدامه در کامنت...
سلام دوستان من به تازگی از تخفیفات تپ سی استفاده کردم خیلی عالی بود.
عطار : مگس پنداشت کان قصاب دمساز برای او درِ دکان کند باز
معلومات لاحقمان، نسخ جهالت سابقمان است... غرور چرا
قلدری آکادمیک (Academic bullying) (رفتار غیرحرفه‌ای دانشگاهیان)؛ - بی‌أدبی - عصبانیت - بی‌توجهی - منزوی کردن - توهین زبانی - مسخره کردن - شرمنده کردن - إنتقاد در جمع - أحمق خواندن - تحقیر در جمع - بی‌لیاقت خواندن - به رخ کشیدن شکست - منع از تعامل با دیگران - عدم حفظ حریم شخصی إدامه در کامنت...
قلدری آکادمیک (Academic bullying) (رفتار غیرحرفه‌ای دانشگاهیان)؛ - بی‌أدبی - عصبانیت - بی‌توجهی - منزوی کردن - توهین زبانی - مسخره کردن - شرمنده کردن - إنتقاد در جمع - أحمق خواندن - تحقیر در جمع - بی‌لیاقت خواندن - به رخ کشیدن شکست - منع از تعامل با دیگران - عدم حفظ حریم شخصی إدامه در کامنت...
سلام من در رشته روانشناسی و آموزش بچه های استثنایی در حال تحصیل هستم ، مایل با دانشجویان این رشته تبادل اطلاعات نمایم ، واتساپ 09109055168