کارشناسی ارشد
تاریخ علم - نجوم در جهان اسلام
دانشگاه تهران
قرآن کریم علآئم بهشتیان: -هزینه درراه خدا(ینفقون فی ألسرآء و ألضرآء) -کنترل خشم(کاظمین ألغیظ) -گذشت(عافین عن ألناس) -إستغفار (فأستغفروا) -تقوا(للمتقین) علأئم جهنمیان: -کمک نکردن به نیازمند(لم نطعم ألمسکین) -رفاقت بیهوده(نخوض مع ألخآئضین) -تکذیب قیامت(نکذّب بیوم ألدین) -ترک نماز (لم نک من ألمصلّین)
۴ دعای قرآنی در مورد خانواده؛ - خدایا نسل من را صالح بگردان. - خدایا ما و نسل ما را تسلیم خود قرار ده. - خدایا خودم و نسلم را برپاکننده‌ی نماز قرار ده. - خدایا همسران و نسلی به ما عطا کن که در تقوا الگو باشیم.
۴ دعای قرآنی در مورد خانواده؛ - خدایا نسل من را صالح بگردان. - خدایا ما و نسل ما را تسلیم خود قرار ده. - خدایا خودم و نسلم را برپاکننده‌ی نماز قرار ده. - خدایا همسران و نسلی به ما عطا کن که در تقوا الگو باشیم.
قرآن کریم؛ پنج نفر شاهد بر أعمال ما هستند؛ - حضرت محمد (فَسَیَرَی رَسولُهُ) - إمام عصر (فَسَیَرَی ألمؤمِنونَ) - فرشته‌ی رقیب (لَدَیهِ رَقیبٌ) - فرشته‌ی عتید (لَدَیهِ عَتَیدٌ) - خداوند کریم(فَسَیَرَی أللهُ)
با سلام. تخفیف اسنپ تریپ برای اتوبوس فقط سه بار هستش؟ بیشتر از ۳ یا ۴ بار دیگه کد بهمون تعلق نمیگیره؟ میشه در مورد کد تخفیفش بیشتر توضیح بدین؟
با سلام. تخفیف اسنپ تریپ برای اتوبوس فقط سه بار هستش؟ بیشتر از ۳ یا ۴ بار دیگه کد بهمون تعلق نمیگیره؟ میشه در مورد کد تخفیفش بیشتر توضیح بدین؟
سلام کدوم یک از دوستان دانشگاه تهران تحصیل می کنه یه سوالی داشتم ازش لطفا اگه کسی هست پیام بده ممنون
سلام کدوم یک از دوستان دانشگاه تهران تحصیل می کنه یه سوالی داشتم ازش لطفا اگه کسی هست پیام بده ممنون