لا تمل حوائج الناس! قَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ( عليه السَّلام ): "اعْلَمُوا أَنَّ حَوَائِجَ النَّاسِ إِلَيْكُمْ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَلَا تَمَلُّوا النِّعَمَ فَتَتَحَوَّلَ إِلَى غَيْرِكُم‏" نيازهاى مردم به سوى شما از نعمتهاى خداوند است، از نعمتها خسته نشويد و به ديگران محوّل نكنيد.

حضرت محمد (ص): إذا أراد اللَّه بعبد خيرا صيّر حوايج النّاس إليه هنگامی که خدا برای بنده‌ای نیکی بخواهد نیازها و خواسته های مردم را به سوی او روانه می سازد أبغُونِي الضُّعَفاءَ فَإنَّما تَرزُقُونَ وَ تَنصُرُونَ بِضُعَفاءِكُم ناتوان را بجویید زيرا شما به بركت ناتوانان روزى مى خوريد و يارى مى شويد


5

و اگر به فقیر و مستمندی دست یافتی که حاضر شد بار تو را بر دوش کشد و فردای قیامت که تو به آن محتاجی ، تمام و کمال به دستت برساند، وجودش را مغتنم بشمار و بارت را بر دوشش بگذار، و تا می‌توانی از بار خودت بردار و در انبان او بگذارد. چه بسا زمانی که تو طالب آنی، یافتنش را نتوانی. امام علی (ع)


4

قرآن کریم و یؤثرون علی أنفسهم... و کسانی که خواسته‌ی دیگران بر خواسته‌ی خود ترجیح می‌دهند ...


1