برنامه ریزی ریاضی

مدل موتاد (motad)در برنامه ریزی ریاضی چگونه است ؟

تذکر مدیریت دانشنامه : با سلام و احترام لطفا در انتخاب مهارت ها دقت کنید. این کار باعث می شود سوال شما را افراد بیشتری مشاهده کنند. مهارت های مربوط به سوال شما ویرایش شد.

مدل سازی ریسک مدل موتاد MOTAD

The acronym MOTAD refers to Minimization of Total Absolute Deviations.  In the MOTAD model, absolute deviation is the risk measure.  Thus, the MOTAD model depicts tradeoffs between expected income and the absolute deviation of income.  Absolute value may be minimized by constraining the terms whose absolute value is to be minimized (Dk) equal to the difference of two non-negative variables ( Dk = dk+ - dk- ) and in turn minimizing the sum of the new variables ∑ ( dk+ + dk-) ...

تذکر مدیریت دانشنامه : با تشکر از پاسخ شما، توجه داشته باشید ما قصد داریم علوم را به زبان پارسی گسترش دهیم که مورد استفاده آیندگان نیز قرار گیرد، پس شایسته است در کنار متون رفرنس ها ومنابع انگلیسی ترجمه و یا برداشت مناسبی هم به زبان فارسی نوشته شود. با تشکر

http://agecon2.tamu.edu/people/faculty/mccarl-bruce/mccspr/new14.pdf

 

 


1

سلام ، یک مدل ریاضی شرح سیستم با استفاده از مفاهیم ریاضی و زبان است.


1

روش برنامه ریزی مو تاد تقریب خطی متد برنامه ریزی ریاضی توأم با ریسک از نوع.درجه دوم  است.


1

روش تقریبا میشه شه ریاضی که با ریسک هست به عنوان یک زبان میشه گفت


0
برای ارسال پاسخ شوید.