مهیار طباطبایی
کارشناسی ارشد انگل شناسی دامپزشکی
دانشگاه تهران
امتیاز : 247.5

دوباره جملاتی از فلش کارت تافل انتخاب کردم: Supposedly:قطارهای جدید ظاهرا قادرند به سرعت ۱۵۰ مایل در ساعت برسند. Erratic:نقاشی های هنرمند،کیفیت بی ثباتی داشت،برخی فوق العاده و برخی دیگر معمولی اند.


0 0
5 ساعت پیش
0

سلام این بارم جملاتی از فلش کارت تافل آوردم. Ideal:ساحل مکان ایده آلی برای استراحت است. Allow:پول اضافی به ما امکان داد تا یک روز دیگر در خارج از کشور بمانیم.


3 2
3 هفته پیش
0

سلام ، باز جملاتی از فلش کارت تافل انتخاب کردم Means: مناسب ترین وسیله برقراری ارتباط با دیگری ،تلفن است. Robust:انتظار میرود که اقتصاد قوی به سرعت به رشد خود ادامه دهد. Varied:کلاس نظرات مختلفی را درباره ی فیلم بیان کرد.


2 0
4 هفته پیش
0

سلام من جملاتی از فلش کارت تافل انتخاب کردم Advent: با ظهور کامپیوتر ها،بسیاری از کارها،آسانتر شده اند. Worthwhile:آماده شدن برای آزمون تافل،ارزشمند است.


3 0
1 ماه پیش
2