مهیار طباطبایی
کارشناسی ارشد انگل شناسی دامپزشکی
دانشگاه تهران
امتیاز : 295

.Do the things that make you happy کارهایی رو انجام بده که خوشحالت می کنند.


6 0
3 روز پیش
0

چیزی نیست كلمه ایست كه آن را میگوییم وقتی كه درونمان لبریز از همه چیز است.


4 0
4 روز پیش
0

سلام جملاتی از فلش کارت زبان 1100 واژه آوردم. Eminent نویسنده ی برجسته ، جایزه ی نوبل در ادبیات را دریافت کرد. Steeped عموزاده ی من انقدر در تکالیفش غرق است که دوستانش او را خرخوان صدا می زنند.


4 0
2 هفته پیش
0

دوباره جملاتی از فلش کارت تافل Influence: او قادر نبود روی تصمیم دوستش تاثیر گذارد. Gradually: خلیج در طی سالیان به تدریج فرسایش یافته است.


3 0
3 هفته پیش
0

سلام دوباره جملاتی از فلش کارت تافل آوردم Triumph : او بر تمام مشکلاتش پیروز شد. Readily : کارکنان به راحتی در مورد غذا در کافه تریا شرکت کردند.


2 0
1 ماه پیش
0

هر کسی را بهر کاری ساختند / مهر آن را در دلش انداختند ♡♡♡♡♡♡♡♡


8 0
2 ماه پیش
0

دوباره جملاتی از فلش کارت تافل انتخاب کردم: Supposedly:قطارهای جدید ظاهرا قادرند به سرعت ۱۵۰ مایل در ساعت برسند. Erratic:نقاشی های هنرمند،کیفیت بی ثباتی داشت،برخی فوق العاده و برخی دیگر معمولی اند.


0 2
2 ماه پیش
0

سلام این بارم جملاتی از فلش کارت تافل آوردم. Ideal:ساحل مکان ایده آلی برای استراحت است. Allow:پول اضافی به ما امکان داد تا یک روز دیگر در خارج از کشور بمانیم.


3 2
3 ماه پیش
0

سلام ، باز جملاتی از فلش کارت تافل انتخاب کردم Means: مناسب ترین وسیله برقراری ارتباط با دیگری ،تلفن است. Robust:انتظار میرود که اقتصاد قوی به سرعت به رشد خود ادامه دهد. Varied:کلاس نظرات مختلفی را درباره ی فیلم بیان کرد.


2 0
3 ماه پیش
0

سلام من جملاتی از فلش کارت تافل انتخاب کردم Advent: با ظهور کامپیوتر ها،بسیاری از کارها،آسانتر شده اند. Worthwhile:آماده شدن برای آزمون تافل،ارزشمند است.


3 0
3 ماه پیش
2