کارشناسی ارشد
مهندسی سیستم های انرژی - انرژی و محیط زیست
دانشگاه سمنان

پیشاپیش سال نو رو به همه تبریک میگم ان شاالله سالی پر از برکت و روزی و سلامتی همراه با موفقیت تو همه مراحل زندگی داشته باشید.