Loading...
دکتری تخصصی
مهندسی اقتصاد کشاورزی - اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
دانشگاه شیراز

اگر فعالیت سایت بیش تر شود ؛ فکر میکنم جذاب تر باشد همین طور افزایش امتیازات و امکانات می تواند دانشجویان بیش تری را عضو سایت کند .

برنامه ریزی ریاضی

مدل موتاد (motad)در برنامه ریزی ریاضی چگونه است ؟

تذکر مدیریت دانشنامه : با سلام و احترام لطفا در انتخاب مهارت ها دقت کنید. این کار باعث می شود سوال شما را افراد بیشتری مشاهده کنند. مهارت های مربوط به سوال شما ویرایش شد.

مدل سازی ریسک مدل موتاد MOTAD