کارشناسی ارشد
مهندسی اقتصاد کشاورزی - اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
دانشگاه شیراز

اگر فعالیت سایت بیش تر شود ؛ فکر میکنم جذاب تر باشد همین طور افزایش امتیازات و امکانات می تواند دانشجویان بیش تری را عضو سایت کند .

برنامه ریزی ریاضی

مدل موتاد (motad)در برنامه ریزی ریاضی چگونه است ؟

تذکر مدیریت دانشنامه : با سلام و احترام لطفا در انتخاب مهارت ها دقت کنید. این کار باعث می شود سوال شما را افراد بیشتری مشاهده کنند. مهارت های مربوط به سوال شما ویرایش شد.

مدل سازی ریسک مدل موتاد MOTAD

اقتصاد کلان - نحوه کنترل مقدار پول موجود در بازار

بانک مرکزی با اتخاذ چه تصمیماتی می تواند مقدار پول موجود در بازار را کنترل کند ؟ لطفا به طور کامل توضیح دهید .

نقدینگی کنترل نقدینگی