کارشناسی ارشد
تحقیقات آموزشی
دانشگاه هرمزگان

اعجاز عددی قرآن کریم:بیشترین کلمه ای که در قرآن تکرار شده است کلمه الله است که 2699 بار تکرار شده است، جالب اینکه عدد 2699 یک عدد اول است،یعنی تنها بر 1 و بر خودش قابل قسمت است بیشترین عددی که در قرآن نام آن تکرار شده است عدد 1 (واحد) است که 30 بار در قرآن آمده است، التماس دعا

ذهن خلاق معتقد است: داشتن یک سیب کال بهتر از نداشتن هیچ سیب رسیده است. اشتباه، مالیات خلاقیت است. منبع: کتاب سیب خلاقیت نوشته افشین سلیمانی.