بدانیم:نام کشورعزیزمان،ایران از سال های ۱۳ و ۱۴ هجری شمسی، تغییر کرد.(در روز ۶ دی ۱۳۱۳ شمسی دولت ایران طی اعلامیه‌ای رسمی از کشورهای خارجی خواست در مکاتبات رسمی خود از واژه‌های پرشیا، پرس و پرسه به جای واژه ایران استفاده نکنند.) منبع: https://www.isna.ir/amp/96100603437/