کارشناسی ارشد
حقوق جزا و جرم شناسی
دانشگاه آزاد اسلامی

مهم نیست که چه چیزهایی دارید، مهم این است که از چه چیزهایی استفاده ‌می‌‌‌کنید.

اگر فکر می‌کنید می‌توانید کاری را انجام دهید یا فکر کنید که نمی‌توانید آن را انجام دهید، در هر دو صورت حق با شماست.

سر چشمه همه فسادها «بیکاری» است. شیطان برای دست‌های بیکار، کار تهیه می‌کند. #پاسکال

ادب مثل عطر است. ما برای خود استفاده می‌کنیم، اما دیگران هم از آن لذت می‌برند.

من وقتی راجع به سازمان برای کسی توضیح می‌دم به تخفیف خدماتش اشاره نمی‌کنم، به نظرم یه همچین جامعه‌ی علمی‌ در شأنش نیست به عنوان کارت تخفیف مطرح بشه، شاید بهتر باشه کلا بخش تخفیف‌ها رو بردارن.

شمشیر نیک از آهن بد چون کند کسی ناکس به تربیت نشود ای حکیم کس باران که در لطافت طبعش خلاف نیست در باغ لاله روید و در شوره بوم خس #گلستان #سعدی

هر آنکس که امروز و فردا کند/ زمانه بر او کینه پیدا کند

چیز اندكی كه با اشتیاق تداوم یابد، بهتر از فراوانی است كه رنج آور باشد. (حكمت 444) «ارزش تداوم کار»