دکتری تخصصی
الهیات و معارف اسلامی - علوم قران و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامی

طرح سؤال ترجمه یا ایها الذین آمنوا ... از زاویه ای دیگر

 دقیقا سؤال من اینه که چرا خداوند از عبارت یا ایها الذین "آمنتم "... استفاده نکرده ... صیغه اش هم مخاطب می شد و مشکلات ترجمه ای هم پیش نمی اومد؟!

آمنوا

سلام به همه دوستان. من تازه به این جمع اضافه شدم. چقدر طول می کشه کارت صادر بشه؟