سلام به همه دوستان. من تازه به این جمع اضافه شدم. چقدر طول می کشه کارت صادر بشه؟


سلام
2 هفته پیش

0 0


نهایتا ۲ هفته
2 هفته پیش

1 0


بعد از پرداخت هزینه یک الی دو هفته
1 هفته پیش

0 0


سپاس ...
1 هفته پیش

0 0