مهدی صالح آبادی
کارشناسی ارشد مهندسی معدن‌-استخـراج ‌معدن‌
دانشگاه صنعتی شاهرود
امتیاز : 23.25

مهم ترین عامل در کسب خودکفایی و بازسازی، توسعه مراکز علمی و تحقیقاتی و تمرکز و هدایت امکانات و تشویق همه جانبه نیروهای متعهد و متخصص است. (امام خمینی رحمه الله)


4 4
2 هفته پیش
0

دوستان عزیزی که دنبال موتور جستجو گر ایرانی بودن موتور جستجوی ایرانی یوز: www.yooz.ir موتور جستجوی پارسی جو: www.parsijoo.ir


12 3
3 هفته پیش
2