سلام دوستان نظرتون درباره اپلیکیشن سامانه دانشگاهیان چیه؟ آیا بهتر نیست؟